Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


L.p. Przedmiot zamówienia Nazwa podmiotu, któremu udzielono zamówienia
  1.  
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego Komputronik S.A.
 
  1.  
Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią ORTO-REH Joanna Kuryło
  1.  
Wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej Salon meblowy „MOSS” Wiesław Mossoczy
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-09-07 08:10:00
PublikującyMarek Nowak 2020-09-07 08:10:01

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-09-02 13:04:14: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2020-08-26 12:27:06: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik SIWZ.docx
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik pozwolenie na budowę 28.06.2018.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik pozwolenie na budowę 20.03.2020.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a.zip
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik decyzja konserwatorska 7.02.2019.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik decyzja Konserwatorska 3.10.2019..pdf
Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, odtworzeniem muru pruskiego, wymianą pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku lokomotywowni i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej - Etap I

Data składania ofert:
2020-08-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-08-11 15:11:00
PublikującyAdministrator BIP 2020-08-11 15:11:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-09-02 13:04:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. decyzja Konserwatorska 3.10.2019. 1.53 MBPlik pdf
2. decyzja konserwatorska 7.02.2019 2.00 MBPlik pdf
3. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a 63.97 MBPlik zip
4. Ogłoszenie o zamówieniu. 31.13 KbPlik doc
5. pozwolenie na budowę 20.03.2020 749.22 KbPlik pdf
6. pozwolenie na budowę 28.06.2018 530.40 KbPlik pdf
7. SIWZ. 140.91 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 167.93 KbPlik pdf
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 158.46 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-09-03 10:30:17: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-08-21 12:02:38: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik SIWZ.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem oraz przebudową wnętrz V piętra w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10

Data składania ofert:
2020-08-21 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-08-06 14:28:00
PublikującyMarek Nowak 2020-08-06 14:28:39
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-09-03 10:30:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 15.48 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 30.52 KbPlik doc
3. SIWZ. 101.75 KbPlik doc
4. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 45.46 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert 49.16 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze oferty 279.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”
 
Nr sprawy: GZ.272.10.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 18.08.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S 2020/S 135-331582

Treść ogłoszenia:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331582-2020:TEXT:PL:HTML 
Data składania ofert:
2020-08-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 11:27:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 11:27:44

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Łapajówka gm. Zarzecze”
 
Nr sprawy: GZ.272.11.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 17.08.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S 2020/S 135-331576

Treść ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331576-2020:TEXT:PL:HTML
Data składania ofert:
2020-08-17 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 11:25:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 11:25:34

Rejestr zmian

Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Siedleczka  gm. Kańczuga na obszarze 738,89 ha”

Nr sprawy: GZ.272.8.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 31.07.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: 
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2020/S 121-293902   


Treść ogłoszenia:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293902-2020:TEXT:PL:HTML 

Data składania ofert:
2020-07-31 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-06-25 10:14:00
PublikującyMarek Nowak 2020-06-25 10:14:26

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-03 09:47:28: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-07-30 14:34:27: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik SIWZ.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem oraz przebudową wnętrz V piętra w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10
Data składania ofert:
2020-07-30 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 09:54:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 09:54:07
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-03 09:47:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 15.48 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12.51 KbPlik doc
3. SIWZ. 101.65 KbPlik doc
4. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 45.41 KbPlik doc
5. Ogłoszenie o zamówieniu. 30.67 KbPlik doc
6. Informacja z otwarcia ofert 161.72 KbPlik pdf
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 176.57 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-18 13:29:32: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-07-29 11:44:55: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-17 11:37:14: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-17 11:37:14: Dodano plik Dokumentacja projektowa -załącznik nr 1.zip
2020-07-17 11:37:14: Dodano plik SIWZ Urzejowice.docx
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”
Data składania ofert:
2020-07-29 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-17 11:36:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-17 11:36:32
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-18 13:29:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ Urzejowice. 166.92 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa -załącznik nr 1 50.58 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 70.80 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 279.83 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 279.21 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-06 14:41:44: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-07-28 12:54:04: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-17 11:34:49: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-17 11:34:49: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1.zip
2020-07-17 11:34:49: Dodano plik SIWZ.docx
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Łapajówka gm. Zarzecze”
Data składania ofert:
2020-07-28 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-17 11:33:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-17 11:33:44
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-06 14:41:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 166.40 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 15.21 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 70.84 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 191.17 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 175.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-06 14:42:11: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-07-24 12:12:34: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-16 13:37:15: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-16 13:37:15: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1.zip
2020-07-16 13:37:15: Dodano plik SIWZ.docx

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Siedleczka  gm. Kańczuga na obszarze 738,89 ha”

Data składania ofert:
2020-07-24 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-16 13:36:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-16 13:36:15
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-06 14:42:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 166.63 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 33.56 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 29.18 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 275.77 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 177.68 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-05-27 11:52:26: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-05-26 12:48:04: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-05-18 13:07:40: Dodano plik SIWZ.docx
2020-05-18 13:07:40: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych
Data składania ofert:
2020-05-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-05-18 13:07:00
PublikującyMarek Nowak 2020-05-18 13:07:21
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-05-27 11:52:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 65.75 KbPlik doc
2. SIWZ. 136.41 KbPlik doc
3. Informacja z otwarcia ofert 170.38 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze oferty 141.80 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 28 września 2020r. 04:32:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.