Starostwo Powiatowe w Przeworsku
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2


ZMIANY:
2020-04-07 12:50:05: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
2020-03-25 13:33:38: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.docx
Więcej >>>
2020-03-25 11:28:53: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Wykaz robót - załącznik nr 7.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Wykaz osób - załącznik nr 6.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 2.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału- załącznik nr 4.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Oświadczenie dot. przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej -załącznik nr 5.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia - załącznik nr 3.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Dokumentacja techniczna - Załącznik nr 1.7z
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Załącznik nr 8.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Załącznik nr 1A - opis.docx
2020-03-19 15:10:20: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 9.docx
Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10 - licytacja elektroniczna

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-03-19 15:08:00
PublikującyMarek Nowak 2020-03-19 15:09:03
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-04-07 12:50:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy - załącznik nr 9. 40.94 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1A - opis. 19.75 KbPlik doc
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Załącznik nr 8. 14.31 KbPlik doc
4. Dokumentacja techniczna - Załącznik nr 19.98 MBPlik txt
5. Ogłoszenie o zamówieniu. 37.04 KbPlik doc
6. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia - załącznik nr 3. 14.61 KbPlik doc
7. Oświadczenie dot. przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej -załącznik nr 5. 16.00 KbPlik doc
8. Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału- załącznik nr 4. 13.14 KbPlik doc
9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 2. 24.08 KbPlik doc
10. Wykaz osób - załącznik nr 6. 14.50 KbPlik doc
11. Wykaz robót - załącznik nr 7. 15.49 KbPlik doc
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12.22 KbPlik doc
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. 12.31 KbPlik doc
14. Zawiadomienie o wyborze oferty 182.23 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-05-27 11:52:26: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-05-26 12:48:04: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-05-18 13:07:40: Dodano plik SIWZ.docx
2020-05-18 13:07:40: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych
Data składania ofert:
2020-05-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-05-18 13:07:00
PublikującyMarek Nowak 2020-05-18 13:07:21
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-05-27 11:52:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 65.75 KbPlik doc
2. SIWZ. 136.41 KbPlik doc
3. Informacja z otwarcia ofert 170.38 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze oferty 141.80 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Nr sprawy: GZ.272.5.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 14.05.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2020/S 069-163041 w dniu 07.04.2020r.
 

Treść ogłoszenia:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163041-2020:TEXT:PL:HTML 
 
Data składania ofert:
2020-05-14 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-04-07 10:12:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-04-07 10:12:00

Rejestr zmian

Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna ,,Szewnia” gm. Przeworsk na obszarze 145,08 ha”

Nr sprawy: RG.272.6.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 11.03.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: 
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2020/S 026-058261

Treść ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58261-2020:TEXT:PL:HTML

Data składania ofert:
2020-03-11 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2020-02-06 11:36:00
PublikującyMarek Nowak 2020-02-06 11:36:16

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-02-21 08:51:54: Dodano plik Informacja o wyborze oferty_21_02_2020.pdf
2020-02-20 11:34:51: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert_20_02_2020.pdf
Więcej >>>
2020-02-12 09:46:33: Dodano plik SIWZ.docx
2020-02-12 09:46:33: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych
Data składania ofert:
2020-02-20 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2020-02-12 09:46:00
PublikującyMarek Nowak 2020-02-12 09:46:06
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-02-21 08:51:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 65.79 KbPlik doc
2. SIWZ. 136.48 KbPlik doc
3. Informacja z otwarcia ofert_20_02_2020 165.88 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze oferty_21_02_2020 139.19 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-03-11 13:04:36: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-02-18 13:05:43: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-02-14 11:53:57: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ_14_02_2020.pdf
2020-02-13 08:43:11: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ_13_02_2020.pdf
2020-02-11 09:19:29: Dodano plik Rys. S6 Instalacja chłodzenia - Piętro V.pdf
2020-02-11 09:19:29: Dodano plik zmiana ogłoszenia_11_02_2020.pdf
2020-02-11 09:19:29: Dodano plik wyjaśnienia treści SIWZ_11_02_2020.pdf
2020-02-11 09:19:29: Dodano plik Rys. S7 Przekrój A-A.pdf
2020-02-10 13:40:41: Dodano plik Zmiana treści SIWZ_10_02_2020.pdf
2020-02-10 13:40:41: Dodano plik Zmiana trerści ogłoszenia_10_02_2020.pdf
2020-02-05 11:31:12: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ_nr 2_5_02_2020.pdf
2020-02-03 15:05:45: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr_2_3_02_2020.pdf
2020-02-03 15:05:45: Dodano plik Wyjaśnienia treści SIWZ_nr 1_3_02_2020.pdf
2020-01-21 13:00:42: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr1_21_01_2020.pdf
2020-01-21 13:00:19: Dodano plik Zmiana treści SIWZ_nr1_21_01_2020.pdf
2020-01-17 11:57:19: Dodano plik SIWZ_ok_17_01_2020.docx
2020-01-17 11:57:19: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu_17_01_2020.docx
2020-01-17 11:57:19: Dodano plik Dokumentacja techniczna.7z
Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku 
przy ul. Jagiellońskiej 10, 37 – 200 Przeworsk
Data składania ofert:
2020-02-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2020-01-22 11:00:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-01-22 11:00:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-03-11 13:04:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja techniczn 20.89 MBPlik txt
2. Ogłoszenie o zamówieniu_17_01_2020. 31.48 KbPlik doc
3. SIWZ_ok_17_01_2020. 135.96 KbPlik doc
4. Zmiana treści SIWZ_nr1_21_01_2020 333.04 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr1_21_01_2020 319.54 KbPlik pdf
6. Wyjaśnienia treści SIWZ_nr 1_3_02_2020 2.11 MBPlik pdf
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr_2_3_02_2020 232.85 KbPlik pdf
8. Wyjaśnienie treści SIWZ_nr 2_5_02_2020 175.82 KbPlik pdf
9. Zmiana treści ogłoszenia_10_02_2020 185.50 KbPlik pdf
10. Zmiana treści SIWZ_10_02_2020 238.75 KbPlik pdf
11. Rys. S7 Przekrój A-A 71.11 KbPlik pdf
12. wyjaśnienia treści SIWZ_11_02_2020 647.36 KbPlik pdf
13. zmiana ogłoszenia_11_02_2020 121.50 KbPlik pdf
14. Rys. S6 Instalacja chłodzenia - Piętro V 503.04 KbPlik pdf
15. Wyjaśnienie treści SIWZ_13_02_2020 262.72 KbPlik pdf
16. Wyjaśnienie treści SIWZ_14_02_2020 169.29 KbPlik pdf
17. Informacja z otwarcia ofert 577.38 KbPlik pdf
18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 43.22 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-02-04 10:42:52: Dodano plik Informacja o wyborze_4_02_2020.pdf
2020-01-30 13:14:10: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-01-22 11:02:42: Dodano plik SIWZ.docx
2020-01-22 11:02:42: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją
projektów scaleniowych
Data składania ofert:
2020-01-30 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2020-01-22 10:59:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-01-22 11:00:00
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-02-04 10:42:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 67.13 KbPlik doc
2. SIWZ. 137.91 KbPlik doc
3. Informacja z otwarcia ofert 260.40 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze_4_02_2020 261.03 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna ,,Szewnia” gm. Przeworsk na obszarze 145,08 ha”
Nr sprawy: RG.272.15.2019
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 22.01.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2019/S 245-601992


Treść ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601992-2019:TEXT:PL:HTML
 
 
Data składania ofert:
2020-01-22 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-12-19 11:27:00
PublikującyKlaudia Krupa 2019-12-19 11:27:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-20 12:02:40: Dodano plik Informacja o wyborze oferty 20.01.2020.pdf
2020-01-17 11:52:59: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert_17_01_2020.pdf
Więcej >>>
2020-01-08 13:13:07: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-01-08 13:13:07: Dodano plik SIWZ.docx
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku
Data składania ofert:
2020-01-17 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2020-01-08 13:15:00
PublikującyAdministrator BIP 2020-01-08 13:15:00
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-01-20 12:02:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 100.40 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 25.11 KbPlik doc
3. Informacja z otwarcia ofert_17_01_2020 175.45 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze oferty 20.01.2020 252.71 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-29 09:42:40: Dodano plik Informacja o wyborze.pdf
2020-01-15 11:43:41: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-01-09 13:04:08: Dodano plik Zmiana treści SIWZ - Uwaga zmiana terminu składania ofert.pdf
2020-01-09 13:04:08: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-01-02 12:00:21: Dodano plik OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ.zip
2020-01-02 11:58:48: Dodano plik SIWZ.docx
2020-01-02 11:58:48: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego wsi Łapajówka gm. Zarzecze
Data składania ofert:
2020-01-15 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2020-01-02 12:00:00
PublikującyAdministrator BIP 2020-01-02 12:00:00
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-01-29 09:42:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 68.43 KbPlik doc
2. SIWZ. 155.15 KbPlik doc
3. OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ 311.74 KbPlik zip
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 246.66 KbPlik pdf
5. Zmiana treści SIWZ - Uwaga zmiana terminu składania ofert 387.25 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 308.16 KbPlik pdf
7. Informacja o wyborze 298.62 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-17 09:39:42: Dodano plik Informacja o wyborze oferty_17.01.2020_.pdf
2020-01-10 13:08:52: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-12-30 10:14:12: Usunięto plik załączniki do OPZ.zip
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów”
Data składania ofert:
2020-01-10 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-12-30 10:00:00
PublikującyAdministrator BIP 2019-12-30 10:00:00
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-01-17 09:39:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 25.45 KbPlik doc
2. OPZ Przeworsk kolejka 198.50 KbPlik doc
3. SIWZ_projekt_kolejka. 113.55 KbPlik doc
4. załączniki do OPZ 163.05 MBPlik zip
5. Informacja z otwarcia ofert 156.96 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze oferty_17.01.2020_ 149.59 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Rączyna gm. Kańczuga na obszarze 1002,19 ha”
Nr sprawy: RG.272.12.2019
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 07.01.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2019/S 229-561216


Treść ogłoszenia: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:561216-2019:TEXT:PL:HTML
Data składania ofert:
2020-01-07 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-27 11:55:00
PublikującyMarek Nowak 2019-11-27 11:55:40

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna ,,Szewnia” gm. Przeworsk  na obszarze 145,08 ha”.
Nr sprawy: RG.272.10.2019
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 11.12.2019 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2019/S 214-524761


Treść ogłoszenia: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:524761-2019:TEXT:PL:HTML
Data składania ofert:
2019-12-11 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-06 09:38:00
PublikującyKlaudia Krupa 2019-11-06 10:58:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-12-17 10:51:04: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2019-12-09 12:18:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-11-27 11:31:31: Dodano plik SIWZ.docx
2019-11-27 11:31:31: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2019-11-27 11:31:31: Dodano plik OPZ - załącznik nr 1.zip
Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego wsi Urzejowice gm. Przeworsk
Data składania ofert:
2019-12-09 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-27 11:31:00
PublikującyMarek Nowak 2019-11-27 11:31:13
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-12-17 10:51:04
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OPZ - załącznik nr 1 297.66 KbPlik zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 67.93 KbPlik doc
3. SIWZ. 153.67 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 71.68 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 264.29 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-12-24 10:45:52: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2019-12-05 15:03:05: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-11-25 13:38:19: Dodano plik SIWZ.docx
2019-11-25 13:38:19: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2019-11-25 13:38:19: Dodano plik Dokumentacja projektowa nadzorowanego zadania - załącznik nr 1.zip
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Rączyna gm. Kańczuga na obszarze 1002,19 ha”
Data składania ofert:
2019-12-05 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-25 13:37:00
PublikującyMarek Nowak 2019-11-25 13:37:34
Modyfikował(a) Administrator BIP 2019-12-24 10:45:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa nadzorowanego zadania - załącznik nr 1 43.31 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 29.29 KbPlik doc
3. SIWZ. 162.27 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 290.92 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 271.33 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-11-28 14:11:57: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2019-11-18 14:23:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-11-07 13:47:54: Dodano plik Dokumentacja projektowa nadzorowanego zadania- załącznik nr 1.zip
2019-11-07 13:34:30: Dodano plik UMOWA - załącznik nr 10.docx
2019-11-07 13:34:30: Dodano plik SIWZ.docx
2019-11-07 13:34:30: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych
i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna ,,Szewnia” gm. Przeworsk na obszarze 145,08 ha”
Data składania ofert:
2019-11-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-07 13:32:00
PublikującyKlaudia Krupa 2019-11-07 13:32:00
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2019-11-28 14:11:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 28.04 KbPlik doc
2. SIWZ. 147.83 KbPlik doc
3. UMOWA - załącznik nr 10. 75.15 KbPlik doc
4. Dokumentacja projektowa nadzorowanego zadania- załącznik nr 1 7.17 MBPlik zip
5. Informacja z otwarcia ofert 290.13 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 272.09 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-11-13 13:20:48: Dodano plik informacja o wyborze oferty_13.11.2019.pdf
2019-11-06 12:19:14: Dodano plik informacja z otwarcia ofert 6_11_2019.pdf
Więcej >>>
2019-10-30 12:03:08: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
2019-10-29 12:17:58: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.docx
2019-10-29 10:18:00: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.docx
2019-10-29 10:17:26: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2019-10-25 09:39:45: Dodano plik Wykaz punktów poboru - załącznik nr 1 do SIWZzałącznik nr 1 do umowy (2).xls
2019-10-25 09:39:45: Dodano plik SIWZ.docx
2019-10-25 09:39:45: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Przeworskiego 
i jednostek organizacyjnych powiatu w okresie 
od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
 
Data składania ofert:
2019-11-06 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-10-25 09:38:00
PublikującyKlaudia Krupa 2019-10-25 09:38:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-11-13 13:20:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 25.34 KbPlik doc
2. SIWZ. 104.36 KbPlik doc
3. Wykaz punktów poboru - załącznik nr 1 do SIWZzałącznik nr 1 do umowy (2) 1.45 MBPlik xls
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12.98 KbPlik doc
5. Zmiana treści SIWZ. 15.45 KbPlik doc
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. 12.46 KbPlik doc
7. Wyjaśnienie treści SIWZ 503.80 KbPlik pdf
8. informacja z otwarcia ofert 6_11_2019 190.45 KbPlik pdf
9. informacja o wyborze oferty_13.11.2019 238.24 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-24 09:17:10: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2019-10-22 12:50:40: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert_22_10_2019.pdf
Więcej >>>
2019-10-08 12:00:32: Dodano plik Parametry techniczne uzgodnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.pdf
2019-10-08 11:59:58: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2019-10-08 11:59:20: Dodano plik Zmiana treści SIWZ_8_10_2019r..pdf
2019-10-07 08:39:07: Dodano plik Decyzja konserwatorska 03.10.2019r..pdf
2019-10-04 12:09:01: Dodano plik Dokumentacja projektowa - Zalącznik nr 10 do SIWZ.zip
2019-10-04 12:09:00: Dodano plik SIWZ_ok_4_10_2019.docx
2019-10-04 12:09:00: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu_ok_4_10_2019.docx
2019-10-04 12:09:00: Dodano plik Zał nr 11 przedmiar robót_Lokomotywownia.pdf
Remont lokomotywowni i hali napraw wagonów – BUDYNEK ,,B” - II postępowanie
Data składania ofert:
2019-10-21 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-10-04 12:09:00
PublikującyMarek Nowak 2019-10-04 12:08:14
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-10-24 09:17:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zał nr 11 przedmiar robót_Lokomotywownia 1.15 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie o zamówieniu_ok_4_10_2019. 28.58 KbPlik doc
3. SIWZ_ok_4_10_2019. 136.92 KbPlik doc
4. Dokumentacja projektowa - Zalącznik nr 10 do SIWZ 71.51 MBPlik zip
5. Decyzja konserwatorska 03.10.2019r. 199.18 KbPlik pdf
6. Zmiana treści SIWZ_8_10_2019r. 301.17 KbPlik pdf
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.66 KbPlik pdf
8. Parametry techniczne uzgodnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 102.21 KbPlik pdf
9. Informacja z otwarcia ofert_22_10_2019 174.44 KbPlik pdf
10. Informacja o wyborze oferty 162.94 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-02 10:30:35: Dodano plik Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
2019-09-26 14:04:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 26_09_2019.pdf
Więcej >>>
2019-09-17 08:22:37: Dodano plik Wyrys z mapy - załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
2019-09-17 08:22:37: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu 17_09_2019.docx
2019-09-17 08:22:37: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.docx
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy  ul. Szkolnej 6 w Przeworsku” (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku) - II postępowanie
Data składania ofert:
2019-09-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-09-17 08:22:00
PublikującyMarek Nowak 2019-09-17 08:22:18
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-10-02 10:30:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ wraz z załącznikami. 114.22 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu 17_09_2019. 27.95 KbPlik doc
3. Wyrys z mapy - załącznik nr 1 do SIWZ 369.69 KbPlik pdf
4. Informacja z otwarcia ofert 26_09_2019 319.38 KbPlik pdf
5. Informacja o unieważnieniu postępowania 277.39 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-13 09:55:03: Dodano plik informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
2019-09-11 12:33:19: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 11_09_2019 r..pdf
Więcej >>>
2019-09-03 12:36:00: Dodano plik Wyrys z mapy - załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
2019-09-03 12:36:00: Dodano plik UMOWA.docx
2019-09-03 12:36:00: Dodano plik SIWZ.docx
2019-09-03 12:35:59: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2019-09-03 12:35:59: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 10 do SIWZ.docx
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy  ul. Szkolnej 6 w Przeworsku” (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku)
Data składania ofert:
2019-09-11 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-09-03 12:35:00
PublikującyMarek Nowak 2019-09-03 12:35:43
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-09-13 09:55:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy - załącznik nr 10 do SIWZ. 30.96 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 29.06 KbPlik doc
3. SIWZ. 99.06 KbPlik doc
4. UMOWA. 30.94 KbPlik doc
5. Wyrys z mapy - załącznik nr 1 do SIWZ 369.69 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 11_09_2019 r. 273.82 KbPlik pdf
7. informacja o unieważnieniu postępowania 266.71 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 06:18:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.