Starostwo Powiatowe w Przeworsku
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Rączyna gm. Kańczuga na obszarze 1002,19 ha”
Nr sprawy: RG.272.12.2019
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 07.01.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2019/S 229-561216


Treść ogłoszenia: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:561216-2019:TEXT:PL:HTML
Data składania ofert:
2020-01-07 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-27 11:55:00
PublikującyMarek Nowak 2019-11-27 11:55:40

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna ,,Szewnia” gm. Przeworsk  na obszarze 145,08 ha”.
Nr sprawy: RG.272.10.2019
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 11.12.2019 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2019/S 214-524761


Treść ogłoszenia: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:524761-2019:TEXT:PL:HTML
Data składania ofert:
2019-12-11 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-06 09:38:00
PublikującyKlaudia Krupa 2019-11-06 10:58:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-12-09 12:18:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-11-27 11:31:31: Dodano plik SIWZ.docx
Więcej >>>
2019-11-27 11:31:31: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2019-11-27 11:31:31: Dodano plik OPZ - załącznik nr 1.zip
Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego wsi Urzejowice gm. Przeworsk
Data składania ofert:
2019-12-09 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-27 11:31:00
PublikującyMarek Nowak 2019-11-27 11:31:13
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-12-09 12:18:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OPZ - załącznik nr 1 297.66 KbPlik zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 67.93 KbPlik doc
3. SIWZ. 153.67 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 71.68 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-12-05 15:03:05: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-11-25 13:38:19: Dodano plik SIWZ.docx
Więcej >>>
2019-11-25 13:38:19: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2019-11-25 13:38:19: Dodano plik Dokumentacja projektowa nadzorowanego zadania - załącznik nr 1.zip
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Rączyna gm. Kańczuga na obszarze 1002,19 ha”
Data składania ofert:
2019-12-05 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-25 13:37:00
PublikującyMarek Nowak 2019-11-25 13:37:34
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2019-12-05 15:03:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa nadzorowanego zadania - załącznik nr 1 43.31 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 29.29 KbPlik doc
3. SIWZ. 162.27 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 290.92 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-11-28 14:11:57: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2019-11-18 14:23:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-11-07 13:47:54: Dodano plik Dokumentacja projektowa nadzorowanego zadania- załącznik nr 1.zip
2019-11-07 13:34:30: Dodano plik UMOWA - załącznik nr 10.docx
2019-11-07 13:34:30: Dodano plik SIWZ.docx
2019-11-07 13:34:30: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych
i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna ,,Szewnia” gm. Przeworsk na obszarze 145,08 ha”
Data składania ofert:
2019-11-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-11-07 13:32:00
PublikującyKlaudia Krupa 2019-11-07 13:32:00
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2019-11-28 14:11:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 28.04 KbPlik doc
2. SIWZ. 147.83 KbPlik doc
3. UMOWA - załącznik nr 10. 75.15 KbPlik doc
4. Dokumentacja projektowa nadzorowanego zadania- załącznik nr 1 7.17 MBPlik zip
5. Informacja z otwarcia ofert 290.13 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 272.09 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-11-13 13:20:48: Dodano plik informacja o wyborze oferty_13.11.2019.pdf
2019-11-06 12:19:14: Dodano plik informacja z otwarcia ofert 6_11_2019.pdf
Więcej >>>
2019-10-30 12:03:08: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
2019-10-29 12:17:58: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.docx
2019-10-29 10:18:00: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.docx
2019-10-29 10:17:26: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2019-10-25 09:39:45: Dodano plik Wykaz punktów poboru - załącznik nr 1 do SIWZzałącznik nr 1 do umowy (2).xls
2019-10-25 09:39:45: Dodano plik SIWZ.docx
2019-10-25 09:39:45: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Przeworskiego 
i jednostek organizacyjnych powiatu w okresie 
od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
 
Data składania ofert:
2019-11-06 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-10-25 09:38:00
PublikującyKlaudia Krupa 2019-10-25 09:38:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-11-13 13:20:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 25.34 KbPlik doc
2. SIWZ. 104.36 KbPlik doc
3. Wykaz punktów poboru - załącznik nr 1 do SIWZzałącznik nr 1 do umowy (2) 1.45 MBPlik xls
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12.98 KbPlik doc
5. Zmiana treści SIWZ. 15.45 KbPlik doc
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. 12.46 KbPlik doc
7. Wyjaśnienie treści SIWZ 503.80 KbPlik pdf
8. informacja z otwarcia ofert 6_11_2019 190.45 KbPlik pdf
9. informacja o wyborze oferty_13.11.2019 238.24 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-24 09:17:10: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2019-10-22 12:50:40: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert_22_10_2019.pdf
Więcej >>>
2019-10-08 12:00:32: Dodano plik Parametry techniczne uzgodnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.pdf
2019-10-08 11:59:58: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2019-10-08 11:59:20: Dodano plik Zmiana treści SIWZ_8_10_2019r..pdf
2019-10-07 08:39:07: Dodano plik Decyzja konserwatorska 03.10.2019r..pdf
2019-10-04 12:09:01: Dodano plik Dokumentacja projektowa - Zalącznik nr 10 do SIWZ.zip
2019-10-04 12:09:00: Dodano plik SIWZ_ok_4_10_2019.docx
2019-10-04 12:09:00: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu_ok_4_10_2019.docx
2019-10-04 12:09:00: Dodano plik Zał nr 11 przedmiar robót_Lokomotywownia.pdf
Remont lokomotywowni i hali napraw wagonów – BUDYNEK ,,B” - II postępowanie
Data składania ofert:
2019-10-21 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-10-04 12:09:00
PublikującyMarek Nowak 2019-10-04 12:08:14
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-10-24 09:17:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zał nr 11 przedmiar robót_Lokomotywownia 1.15 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie o zamówieniu_ok_4_10_2019. 28.58 KbPlik doc
3. SIWZ_ok_4_10_2019. 136.92 KbPlik doc
4. Dokumentacja projektowa - Zalącznik nr 10 do SIWZ 71.51 MBPlik zip
5. Decyzja konserwatorska 03.10.2019r. 199.18 KbPlik pdf
6. Zmiana treści SIWZ_8_10_2019r. 301.17 KbPlik pdf
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.66 KbPlik pdf
8. Parametry techniczne uzgodnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 102.21 KbPlik pdf
9. Informacja z otwarcia ofert_22_10_2019 174.44 KbPlik pdf
10. Informacja o wyborze oferty 162.94 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-02 10:30:35: Dodano plik Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
2019-09-26 14:04:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 26_09_2019.pdf
Więcej >>>
2019-09-17 08:22:37: Dodano plik Wyrys z mapy - załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
2019-09-17 08:22:37: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu 17_09_2019.docx
2019-09-17 08:22:37: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.docx
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy  ul. Szkolnej 6 w Przeworsku” (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku) - II postępowanie
Data składania ofert:
2019-09-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-09-17 08:22:00
PublikującyMarek Nowak 2019-09-17 08:22:18
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-10-02 10:30:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ wraz z załącznikami. 114.22 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu 17_09_2019. 27.95 KbPlik doc
3. Wyrys z mapy - załącznik nr 1 do SIWZ 369.69 KbPlik pdf
4. Informacja z otwarcia ofert 26_09_2019 319.38 KbPlik pdf
5. Informacja o unieważnieniu postępowania 277.39 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-13 09:55:03: Dodano plik informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
2019-09-11 12:33:19: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 11_09_2019 r..pdf
Więcej >>>
2019-09-03 12:36:00: Dodano plik Wyrys z mapy - załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
2019-09-03 12:36:00: Dodano plik UMOWA.docx
2019-09-03 12:36:00: Dodano plik SIWZ.docx
2019-09-03 12:35:59: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2019-09-03 12:35:59: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 10 do SIWZ.docx
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy  ul. Szkolnej 6 w Przeworsku” (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku)
Data składania ofert:
2019-09-11 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-09-03 12:35:00
PublikującyMarek Nowak 2019-09-03 12:35:43
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-09-13 09:55:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy - załącznik nr 10 do SIWZ. 30.96 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 29.06 KbPlik doc
3. SIWZ. 99.06 KbPlik doc
4. UMOWA. 30.94 KbPlik doc
5. Wyrys z mapy - załącznik nr 1 do SIWZ 369.69 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 11_09_2019 r. 273.82 KbPlik pdf
7. informacja o unieważnieniu postępowania 266.71 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-17 08:57:54: Dodano plik Informacja o wyborze oferty 17_09_2019.pdf
2019-09-09 14:54:37: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-08-30 12:45:03: Dodano plik SIWZ.docx
2019-08-30 12:45:03: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2019-08-30 12:45:03: Dodano plik OPZ- załącznik nr 1 do SIWZ.zip

Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego wsi Siedleczka gm. Kańczuga

Data składania ofert:
2019-09-09 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-08-30 12:43:00
PublikującyMarek Nowak 2019-08-30 12:43:52
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-09-17 08:57:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OPZ- załącznik nr 1 do SIWZ 675.65 KbPlik zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 66.36 KbPlik doc
3. SIWZ. 149.25 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 282.38 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 17_09_2019 300.24 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-08-26 09:15:02: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2019-08-09 13:26:39: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-08-01 13:13:07: Dodano plik Rzuty kondygnacji budynku - załącznik nr 1A.pdf
2019-08-01 13:13:07: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2019-08-01 13:13:07: Dodano plik SIWZ.docx
Data składania ofert:
2019-08-09 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-08-01 13:13:00
PublikującyMarek Nowak 2019-08-01 13:12:51
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-08-26 09:15:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 107.66 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 25.18 KbPlik doc
3. Rzuty kondygnacji budynku - załącznik nr 1A 214.76 KbPlik pdf
4. Informacja z otwarcia ofert 266.58 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 272.06 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-07-11 08:58:35: Dodano plik Informacja o wyborze oferty_strona.pdf
2019-06-24 12:07:14: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-06-06 14:01:37: Dodano plik Dokumentacja projektowa - Zalącznik nr 10 do SIWZ.zip
2019-06-06 14:01:37: Dodano plik SIWZ.docx
2019-06-06 14:01:37: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Remont lokomotywowni i hali napraw wagonów – BUDYNEK ,,B”
Data składania ofert:
2019-06-24 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-06-06 14:00:00
PublikującyMarek Nowak 2019-06-06 13:59:39
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2019-07-11 08:58:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 26.93 KbPlik doc
2. SIWZ. 130.62 KbPlik doc
3. Dokumentacja projektowa - Zalącznik nr 10 do SIWZ 71.52 MBPlik zip
4. Informacja z otwarcia ofert 181.84 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty_strona 290.91 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-05-28 12:43:14: Dodano plik Informacja o wyborze oferty Cz 1 i 2.pdf
2019-05-16 14:33:39: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-05-08 14:28:25: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2019-05-08 14:28:25: Dodano plik SIWZ.docx
2019-05-08 14:28:25: Dodano plik OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ.zip
Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego wsi Rączyna gm. Kańczuga oraz
wsi Chałupki – Gorliczyna ,,Szewnia” gm. Przeworsk
Data składania ofert:
2019-05-16 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2019-05-08 14:27:00
PublikującyMarek Nowak 2019-05-08 14:27:39
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-05-28 12:43:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ 2.73 MBPlik zip
2. SIWZ. 164.24 KbPlik doc
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 75.87 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 352.68 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty Cz 1 i 2 542.26 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-01-29 09:02:53: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.PDF
2019-01-25 12:30:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.PDF
Więcej >>>
2019-01-17 13:35:55: Dodano plik Umowa_zał nr 9 do SIWZ.docx
2019-01-17 13:35:55: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu_17_01_2019.docx
2019-01-17 13:35:55: Dodano plik SIWZ_17_01_2019.docx
Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych
Data składania ofert:
2019-01-25 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2019-01-17 13:36:00
PublikującyMarek Nowak 2019-01-17 13:35:40
Modyfikował(a) Marek Nowak 2019-01-29 09:02:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ_17_01_2019. 132.21 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu_17_01_2019. 23.73 KbPlik doc
3. Umowa_zał nr 9 do SIWZ. 32.75 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 375.67 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 352.20 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-12-04 08:35:39: Dodano plik Informacja o wyborze oferty_4_12_18.PDF
2018-11-15 11:47:15: Dodano plik Informacja_otwarcie ofert_15_11_18.PDF
Więcej >>>
2018-11-06 12:18:03: Dodano plik Zalacznik nr 1 do SIWZ - Warunki Techniczne.docx
2018-11-06 12:18:03: Dodano plik SIWZ.docx
2018-11-06 12:18:03: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu 6_11_2018.docx
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu przeworskiego
Data składania ofert:
2018-11-15 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2018-11-06 12:17:00
PublikującyMarek Nowak 2018-11-06 12:17:51
Modyfikował(a) Marek Nowak 2018-12-04 08:35:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 6_11_2018. 26.25 KbPlik doc
2. SIWZ. 111.82 KbPlik doc
3. Zalacznik nr 1 do SIWZ - Warunki Techniczne. 33.29 KbPlik doc
4. Informacja_otwarcie ofert_15_11_18 713.17 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty_4_12_18 499.08 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-20 13:57:28: Dodano plik Informacja o wyborze oferty - Cz. II zamówienia.PDF
2018-09-19 14:56:39: Dodano plik Informacja o wyborze oferty - dot. Cz I zamówienia.PDF
Więcej >>>
2018-09-11 12:59:59: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-08-27 13:43:31: Dodano plik Umowa - projekt.docx
2018-08-27 13:43:31: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu nr 609019.docx
2018-08-27 13:43:31: Dodano plik SIWZ.docx
2018-08-27 13:43:31: Dodano plik OPZ_cz_I.zip
2018-08-27 13:43:31: Dodano plik OPZ_cz_II.zip
Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10
 
Część I – Adaptacja pomieszczeń sanitarnych wraz z rozbudową w holu głównym na parterze budynku,
 
Część II – Dostawa wraz z montażem barierek schodowych ze stali nierdzewnej w budynku administracyjnym
Data składania ofert:
2018-09-11 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2018-08-27 13:43:00
PublikującyMarek Nowak 2018-08-27 13:43:06
Modyfikował(a) Ewelina Darzycka 2018-09-20 13:57:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OPZ_cz_II 25.66 MBPlik zip
2. OPZ_cz_I 1.29 MBPlik zip
3. SIWZ. 106.65 KbPlik doc
4. Ogłoszenie o zamówieniu nr 609019. 27.09 KbPlik doc
5. Umowa - projekt. 17.97 KbPlik doc
6. Informacja z otwarcia ofert 298.52 KbPlik pdf
7. Informacja o wyborze oferty - dot. Cz I zamówienia 574.68 KbPlik pdf
8. Informacja o wyborze oferty - Cz. II zamówienia 373.98 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-06 10:48:19: Dodano plik Informacja o wyborze oferty dot. Cz I i II.PDF
2018-08-23 10:49:23: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.PDF
Więcej >>>
2018-08-13 09:31:35: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf
2018-08-10 08:44:27: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.PDF
2018-08-06 12:44:03: Dodano plik Wyjasnienie treści SIWZ nr 1.PDF
2018-08-02 08:20:42: Dodano plik SIWZ_Ubezpieczenia.doc
2018-08-02 08:20:30: Usunięto plik SIWZ_Ubezpieczenia.doc
2018-08-02 08:12:34: Dodano plik SIWZ_Ubezpieczenia.doc
2018-08-02 08:12:34: Dodano plik Załącznik - Wykaz majątku 2018_OK.xls
2018-08-02 08:12:34: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu_Ubezpieczenia_2_08_2018.docx
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego
Data składania ofert:
2018-08-23 09:45:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2018-08-02 08:12:00
PublikującyMarek Nowak 2018-08-02 08:12:20
Modyfikował(a) Marek Nowak 2018-09-06 10:48:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu_Ubezpieczenia_2_08_2018. 24.31 KbPlik doc
2. Załącznik - Wykaz majątku 2018_OK 237.00 KbPlik xls
3. SIWZ_Ubezpieczenia 706.00 KbPlik doc
4. Wyjasnienie treści SIWZ nr 1 70.82 KbPlik pdf
5. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 1.27 MBPlik pdf
6. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 884.00 KbPlik pdf
7. Informacja z otwarcia ofert 791.51 KbPlik pdf
8. Informacja o wyborze oferty dot. Cz I i II 1.07 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-25 14:11:10: Dodano plik Informacja o wyborze oferty_dla wykonawców.PDF
2018-07-16 12:08:49: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.PDF
Więcej >>>
2018-06-26 14:31:58: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2018-06-26 14:31:58: Dodano plik SIWZ.docx
2018-06-26 14:31:58: Dodano plik Dokumentacja projektowa -załącznik nr 11do SIWZ.zip
Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie ,,Budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi BÓBRKA KAŃCZUCKA gm. Kańczuga na obszarze 263,16 ha”
Data składania ofert:
2018-07-16 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłAnklewicz Rafał 2018-06-26 14:31:00
PublikującyMarek Nowak 2018-06-26 14:31:10
Modyfikował(a) Ewelina Darzycka 2018-07-25 14:11:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa -załącznik nr 11do SIWZ 8.50 MBPlik zip
2. SIWZ. 206.58 KbPlik doc
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 72.10 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 129.93 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty_dla wykonawców 1.16 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-26 08:57:44: Dodano plik Informacja o wyborze oferty dla cz. I.PDF
2018-06-11 14:07:35: Dodano plik Informacja o unieważnieniu_cz_II.PDF
Więcej >>>
2018-05-25 12:37:20: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.PDF
2018-05-09 13:25:10: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 11.zip
2018-05-09 13:25:10: Dodano plik SIWZ.docx
2018-05-09 13:25:10: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie ,,Budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi KISIELÓW gm. Zarzecze na obszarze 304,83 ha” oraz dla projektu: „Scalenie gruntów wsi BÓBRKA KAŃCZUCKA gm. Kańczuga na obszarze 263,16 ha”
Data składania ofert:
2018-05-25 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2018-05-09 13:24:00
PublikującyMarek Nowak 2018-05-09 13:24:37
Modyfikował(a) Marek Nowak 2018-06-26 08:57:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 74.37 KbPlik doc
2. SIWZ. 202.93 KbPlik doc
3. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 11 19.69 MBPlik zip
4. Informacja z otwarcia ofert 1.20 MBPlik pdf
5. Informacja o unieważnieniu_cz_II 618.64 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze oferty dla cz. I 441.88 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2019r. 06:38:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.