Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - NR 99 37 20 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.docx do uchwaly 2020-11-09 13:36 Marek Nowak
utworzo dokument 2020-11-09 13:36 Marek Nowak Podgląd treści
powrót