Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku

Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na
 
powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych2020-10-16
Publikujący Marek Nowak 2020-10-16 12:25
Modyfikacja Marek Nowak 2020-10-16 12:30

Powołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku

Powołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych2020-10-16
Publikujący Marek Nowak 2020-10-16 12:34
Modyfikacja Marek Nowak 2020-10-16 12:42

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli  na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych2020-09-14
Publikujący Marek Nowak 2020-09-14 12:24
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-14 12:35

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2020-02-27
Publikujący Marek Nowak 2020-02-27 10:31
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-27 10:41

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2019r., poz.688 - z późn.zm) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2020-02-27
Publikujący Marek Nowak 2020-02-27 11:06
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-27 11:11

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2019r., poz.688 - z późn.zm) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku  zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów oraz mistrzostw.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2020-01-29
Publikujący Marek Nowak 2020-01-29 15:09
Modyfikacja Marek Nowak 2020-01-30 08:29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r., poz.688- z późn.zm.)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2020-01-29
Publikujący Marek Nowak 2020-01-29 14:53
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-02 15:40

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-11-29
Publikujący Marek Nowak 2019-11-29 13:28
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-29 13:31

Powołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku

Powołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-11-04
Publikujący Marek Nowak 2019-11-04 15:12
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-04 15:14

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku

Działając na podstawie art. 11 ust.2 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 - t.j. z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019.294 - t.j. z późn.zm.)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na
 
powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-10-22
Publikujący Marek Nowak 2019-10-22 15:56
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-22 21:15

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 r.

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-10-09
Publikujący Marek Nowak 2019-10-09 15:25
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-10 12:14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Sprawozdanie z   realizacji   zadania   publicznego   pn. „Wycieczki  edukacyjne  dla  dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin o niskich dochodach krzewiące wartościi tradycje narodowe Małych Ojczyzn”

Galeria z wycieczek

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-04-17
Publikujący Marek Nowak 2019-04-17 14:33
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-18 14:35

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450- j.t. z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Przeworskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-02-28
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 13:00
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 13:06

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
  1. Nazwa i cel zadania.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450- t.j. z późn.zm.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniu konkursowemu.
Celem zadania jest realizacja przedsięwzięć (w tym organizowanie konkursów, wycieczek itp.) o tematyce kulturalnej, które są działaniami podtrzymującymi tradycję narodową, ludową, pielęgnującym polskość oraz służącym rozwojowi świadomości ojczystej wśród dzieci i młodzieży,
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-02-28
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 12:52
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 12:57

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn.zm.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-01-30
Publikujący Marek Nowak 2019-01-30 08:28
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-12 14:17

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 r.

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-10-29
Publikujący Marek Nowak 2018-10-29 15:02
Modyfikacja Marek Nowak 2018-10-30 13:11

Otwarty konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U.2017.2030 t.j. z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Przeworskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na

Część I: Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

Część II: Realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-10-29
Publikujący Marek Nowak 2018-10-29 14:38
Modyfikacja Marek Nowak 2018-10-29 15:25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-05-11
Publikujący Marek Nowak 2018-05-11 10:37
Modyfikacja Marek Nowak 2018-05-11 10:41

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-04-06
Publikujący Marek Nowak 2018-04-06 14:26
Modyfikacja Marek Nowak 2018-04-06 14:33

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-04-06
Publikujący Marek Nowak 2018-04-06 14:37
Modyfikacja Marek Nowak 2018-04-06 14:44

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-02-16
Publikujący Marek Nowak 2018-02-16 15:06
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-16 15:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
 
I. Rodzaj zadania i forma jego realizacji:
1. Nazwa zadania: Popularyzacja i upowszechnianie różnych dziedzin sportu, m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
2. Zadanie dotyczy realizacji na terenie powiatu przeworskiego imprez sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-01-19
Publikujący Marek Nowak 2018-01-19 11:43
Modyfikacja Marek Nowak 2018-01-19 11:49

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-11-30
Publikujący Marek Nowak 2017-11-30 14:40
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-30 14:41

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255);  w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 -j.t)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-10-27
Publikujący Marek Nowak 2017-10-27 15:15
Modyfikacja Marek Nowak 2017-10-27 15:42
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-09-22
data dodania: 2020-09-22
data dodania: 2020-09-22
data dodania: 2020-09-22
data dodania: 2020-09-22
data dodania: 2020-09-22
data dodania: 2020-09-22
data dodania: 2020-09-22
data dodania: 2020-09-22
data dodania: 2020-09-22
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-10-15
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 21 października 2020r. 11:33:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.