Starostwo Powiatowe w Przeworsku
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-11-29
Publikujący Marek Nowak 2019-11-29 13:28
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-29 13:31
Powołanie Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-11-04
Publikujący Marek Nowak 2019-11-04 15:12
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-04 15:14
Działając na podstawie art. 11 ust.2 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 - t.j. z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019.294 - t.j. z późn.zm.)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na
 
powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-10-22
Publikujący Marek Nowak 2019-10-22 15:56
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-22 21:15
Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-10-09
Publikujący Marek Nowak 2019-10-09 15:25
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-10 12:14
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Sprawozdanie z   realizacji   zadania   publicznego   pn. „Wycieczki  edukacyjne  dla  dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin o niskich dochodach krzewiące wartościi tradycje narodowe Małych Ojczyzn”

Galeria z wycieczek

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-04-17
Publikujący Marek Nowak 2019-04-17 14:33
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-18 14:35
Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450- j.t. z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Przeworskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-02-28
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 13:00
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 13:06
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 
  1. Nazwa i cel zadania.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450- t.j. z późn.zm.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniu konkursowemu.
Celem zadania jest realizacja przedsięwzięć (w tym organizowanie konkursów, wycieczek itp.) o tematyce kulturalnej, które są działaniami podtrzymującymi tradycję narodową, ludową, pielęgnującym polskość oraz służącym rozwojowi świadomości ojczystej wśród dzieci i młodzieży,
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-02-28
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 12:52
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 12:57
OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn.zm.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-01-30
Publikujący Marek Nowak 2019-01-30 08:28
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-12 14:17
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U.2017.2030 t.j. z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Przeworskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na

Część I: Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

Część II: Realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-10-29
Publikujący Marek Nowak 2018-10-29 14:38
Modyfikacja Marek Nowak 2018-10-29 15:25
Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-10-29
Publikujący Marek Nowak 2018-10-29 15:02
Modyfikacja Marek Nowak 2018-10-30 13:11
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-05-11
Publikujący Marek Nowak 2018-05-11 10:37
Modyfikacja Marek Nowak 2018-05-11 10:41
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-04-06
Publikujący Marek Nowak 2018-04-06 14:37
Modyfikacja Marek Nowak 2018-04-06 14:44
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-04-06
Publikujący Marek Nowak 2018-04-06 14:26
Modyfikacja Marek Nowak 2018-04-06 14:33
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-02-16
Publikujący Marek Nowak 2018-02-16 15:06
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-16 15:08
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
 
I. Rodzaj zadania i forma jego realizacji:
1. Nazwa zadania: Popularyzacja i upowszechnianie różnych dziedzin sportu, m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
2. Zadanie dotyczy realizacji na terenie powiatu przeworskiego imprez sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-01-19
Publikujący Marek Nowak 2018-01-19 11:43
Modyfikacja Marek Nowak 2018-01-19 11:49
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-11-30
Publikujący Marek Nowak 2017-11-30 14:40
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-30 14:41
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817- j.t.) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-10-27
Publikujący Marek Nowak 2017-10-27 15:25
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-13 13:18
na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255);  w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 -j.t)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-10-27
Publikujący Marek Nowak 2017-10-27 15:15
Modyfikacja Marek Nowak 2017-10-27 15:42
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-05-18
Publikujący Marek Nowak 2017-05-18 13:20
Modyfikacja Marek Nowak 2017-05-18 13:22
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniu konkursowemu.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-04-13
Publikujący Marek Nowak 2017-04-13 11:08
Modyfikacja Marek Nowak 2017-05-09 12:17
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-04-13
Publikujący Marek Nowak 2017-04-13 12:13
Modyfikacja Marek Nowak 2017-04-13 12:16
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-03-08
Publikujący Marek Nowak 2017-03-08 14:21
Modyfikacja Marek Nowak 2017-03-08 14:21
OGŁOSZENIE
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-02-07
Publikujący Marek Nowak 2017-02-07 15:02
Modyfikacja Marek Nowak 2017-04-24 10:32
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817- tjt.) Zarząd Powiatu Przeworskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-02-07
Publikujący Marek Nowak 2017-02-07 15:28
Modyfikacja Marek Nowak 2017-02-07 15:31
W dniu 3 września 2016 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie określa:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
  1. ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
  2. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
  3. wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) - zał. nr 2, 4, 6.)
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-01-17
Publikujący Marek Nowak 2017-01-17 15:25
Modyfikacja Marek Nowak 2017-01-17 15:28
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2017 roku.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.239- j.t.) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2017 roku.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-10-27
Publikujący Marek Nowak 2016-10-27 15:25
Modyfikacja Marek Nowak 2016-10-28 08:29
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-12-02
data dodania: 2019-11-14
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-01-15
data dodania: 2020-01-15
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 18 stycznia 2020r. 23:27:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.