XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Postanowienie Starosty Przeworskiego nr GO.661.13.1.2019 z dnia 11.09.2019 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego gruntów położonych we wsi Łopuszka Wielka gmina Kańczuga

POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1, 2, 3, 4, i 6, art. 33 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 908), art. 123, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r„ poz. 2096 z późn. zm.)
postanawiam
  1. Wszcząć postępowanie scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów położonych we wsi Łopuszka Wielka gmina Kańczuga na wniosek właścicieli gruntów, o łącznej powierzchni 1212,22 ha.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2019-09-12
Publikujący Marek Nowak 2019-09-12 12:04
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-12 12:05