Starostwo Powiatowe w Przeworsku
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 43 
Uchwała Nr XII/134/20
Uchwała Nr XII/134/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:15
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:15
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:16
Uchwała Nr XII/133/20
Uchwała Nr XII/133/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przeworsk realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Głęboka (boczna) w Przeworsku”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:12
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:13
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:13
Uchwała Nr XII/132/20
Uchwała Nr XII/132/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:10
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:10
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:11
Uchwała Nr XII/131/20
Uchwała Nr XII/131/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:08
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:08
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:09
Uchwała Nr XII/130/20
Uchwała Nr XII/130/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/230/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:06
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:06
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:07
Uchwała Nr XII/129/20
Uchwała Nr XII/129/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wysokość składki członkowskiej płatnej na rzecz związku stowarzyszeń pod nazwą „Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:02
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:02
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:04
Uchwała Nr XII/128/20
Uchwała Nr XII/128/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do związku stowarzyszeń pod nazwą „Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna” zwana dalej „PROT” z siedzibą w Rzeszowie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 14:00
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 14:00
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 14:01
Uchwała Nr XII/127/20
Uchwała Nr XII/127/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:58
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:59
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:59
Uchwała Nr XII/126/20
Uchwała Nr XII/126/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/120/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Przeworskiego na 2020 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:57
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:57
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:57
Uchwała Nr XII/125/20
Uchwała Nr XII/125/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie  Gminy Tryńcza”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:53
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:53
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:54
Uchwała Nr XII/124/20
Uchwała Nr XII/124/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259  R Gniewczyna gr. powiatu-Grodzisko Dolne - Giedlarowa wraz z przebudową drogi”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:45
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:45
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:51
Uchwała Nr XI/123/19
Uchwała Nr XI/123/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019  oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:34
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:34
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:38
Uchwała Nr XI/122/19
Uchwała Nr XI/122/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/15 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:31
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:32
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:32
Uchwała Nr XI/121/19
Uchwała Nr XI/121/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:28
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:28
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:29
Uchwała Nr XI/120/19
Uchwała Nr XI/120/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku Uchwała budżetowa na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:18
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:18
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:26
Uchwała Nr XI/119/19
Uchwała Nr XI/119/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:16
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:16
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:16
Uchwała Nr XI/118/19
Uchwała Nr XI/118/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:13
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:13
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:15
Uchwała Nr XI/117/19
Uchwała Nr XI/117/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok 2019

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 13:09
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 13:09
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 13:11
Uchwała Nr X/116/19
Uchwała Nr X/116/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Przeworskiego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:58
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:58
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:58
Uchwała Nr X/115/19
Uchwała Nr X/115/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:56
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:56
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:56
Uchwała Nr X/114/19
Uchwała Nr X/114/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:54
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:54
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:54
Uchwała Nr X/113/19
Uchwała Nr X/113/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:52
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:52
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:53
Uchwała Nr X/112/19
Uchwała Nr X/112/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:51
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:51
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:51
Uchwała Nr X/111/19
Uchwała Nr X/111/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/102/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok w zakresie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:49
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:49
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:49
Uchwała Nr X/110/19
Uchwała Nr X/110/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/101/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy Gminie Miejskiej Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:47
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:47
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:48
Uchwała Nr X/109/19
Uchwała Nr X/109/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr V/42/19 z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:21
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:21
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:22
Uchwała Nr X/108/19
Uchwała Nr X/108/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:12
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:12
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:14
Uchwała Nr IX/107/19
Uchwała Nr IX/107/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:37
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:37
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:37
Uchwała Nr IX/106/19
Uchwała Nr IX/106/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:34
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:34
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:35
Uchwała Nr IX/105/19
Uchwała Nr IX/105/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:28
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:27
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:28
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 04 kwietnia 2020r. 23:16:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.