Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 45 
Uchwała Nr XV/171/20
Uchwała Nr XV/171/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 24 marca 2020 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:33
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:32
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:33
Uchwała Nr XV/170/20
Uchwała Nr XV/170/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie petycji R. S. z dnia 2 kwietnia 2020r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:31
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:31
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:31
Uchwała Nr XV/169/20
Uchwała Nr XV/169/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024-2027
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:29
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:29
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:30
Uchwała Nr XV/168/20
Uchwała Nr XV/168/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:28
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:28
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:28
Uchwała Nr XV/167/20
Uchwała Nr XV/167/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:26
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:26
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:27
Uchwała Nr XV/166/2020
Uchwała Nr XV/166/2020 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Przeworskiego oraz zasad jego używania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:12
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:12
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:13
Uchwała Nr XV/165/2020
Uchwała Nr XV/165/2020 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.„ Dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego - Tysiąclecia - Konopnickiej-Dynowska” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:05
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:05
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:05
Uchwała Nr XV/164/20
Uchwała Nr XV/164/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:04
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:03
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:04
Uchwała Nr XV/163/20
Uchwała Nr XV/163/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:02
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:02
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:02
Uchwała Nr XV/162/20
Uchwała Nr XV/162/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 13:00
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 13:00
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 13:00
Uchwała Nr XV/161/2020
Uchwała Nr XV/161/2020 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 12:57
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 12:57
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:57
Uchwała Nr XV/160/2020
Uchwała Nr XV/160/2020 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przeworskiego wotum zaufania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-14 12:55
Publikujący Marek Nowak 2020-08-14 12:54
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:55
Sprawozdanie PCPR
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku w 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:04
Publikujący Marek Nowak 2020-05-25 13:04
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-25 13:04
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:01
Publikujący Marek Nowak 2020-05-25 13:02
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-25 13:02
Uchwała Nr XIV/159/20
Uchwała Nr XIV/159/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja  2020 roku w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:55
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:55
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:49
Uchwała Nr XIV/158/20
Uchwała Nr XIV/158/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 maja 2020 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Przeworsku z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:53
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:53
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:49
Uchwała Nr XIV/157/20
Uchwała Nr XIV/157/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja  2020 roku w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:52
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:52
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:49
Uchwała Nr XIV/156/20
Uchwała Nr XIV/156/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 maja 2020 roku w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:51
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:51
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:51
Uchwała Nr XIV/155/20
Uchwała Nr XIV/155/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:49
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:50
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:51
Uchwała Nr XIV/154/20
Uchwała Nr XIV/154/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:48
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:48
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:51
Uchwała Nr XIV/153/20
Uchwała Nr XIV/153/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/230/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:47
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:47
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:51
Uchwała Nr XIV/152/20
Uchwała Nr XIV/152/20 Rady  Powiatu Przeworskiego z dnia  5 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:45
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:45
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:52
Uchwała Nr XIV/151/20
Uchwała Nr XIV/151/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:43
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:43
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:52
Uchwała Nr XIV/150/20
Uchwała Nr XIV/150/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  5 maja  2020 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku za 2019 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:42
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:42
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:52
Uchwała Nr XIV/149/20
Uchwała Nr XIV/149/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:40
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:40
Modyfikacja Marek Nowak 2020-08-14 12:48
Uchwała Nr XIII/148/20
Uchwała Nr XIII/148/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:39
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:39
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:39
Uchwała Nr XIII/147/20
Uchwała Nr XIII/147/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  26 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 - 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:37
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:37
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:38
Uchwała Nr XIII/146/20
Uchwała Nr XIII/146/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2020 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:34
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:34
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:35
Uchwała Nr XIII/145/20
Uchwała Nr XIII/145/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na 2020 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:31
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:31
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:32
Uchwała Nr XIII/144/20
Uchwała Nr XIII/144/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 luty 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 13:26
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 13:26
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 13:29
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 15 sierpnia 2020r. 21:33:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.