Starostwo Powiatowe w Przeworsku
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 43 
Uchwała Nr X/116/19
Uchwała Nr X/116/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Przeworskiego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:58
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:58
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:58
Uchwała Nr X/115/19
Uchwała Nr X/115/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:56
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:56
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:56
Uchwała Nr X/114/19
Uchwała Nr X/114/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:54
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:54
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:54
Uchwała Nr X/113/19
Uchwała Nr X/113/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:52
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:52
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:53
Uchwała Nr X/112/19
Uchwała Nr X/112/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:51
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:51
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:51
Uchwała Nr X/111/19
Uchwała Nr X/111/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/102/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok w zakresie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:49
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:49
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:49
Uchwała Nr X/110/19
Uchwała Nr X/110/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/101/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy Gminie Miejskiej Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:47
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:47
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:48
Uchwała Nr X/109/19
Uchwała Nr X/109/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr V/42/19 z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:21
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:21
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:22
Uchwała Nr X/108/19
Uchwała Nr X/108/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-12-02 11:12
Publikujący Marek Nowak 2019-12-02 11:12
Modyfikacja Marek Nowak 2019-12-02 11:14
Uchwała Nr IX/107/19
Uchwała Nr IX/107/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:37
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:37
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:37
Uchwała Nr IX/106/19
Uchwała Nr IX/106/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:34
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:34
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:35
Uchwała Nr IX/105/19
Uchwała Nr IX/105/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:28
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:27
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:28
Uchwała Nr IX/104/19
Uchwała Nr IX/104/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr V/42/19 z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:24
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:24
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:26
Uchwała Nr IX/103/19
Uchwała Nr IX/103/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:19
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:19
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:21
Uchwała Nr IX/102/19
Uchwała Nr IX/102/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok  w zakresie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:17
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:17
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:19
Uchwała Nr IX/101/19
Uchwała Nr IX/101/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy Gminie Miejskiej Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:15
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:15
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:16
Uchwała Nr IX/100/19
Uchwała Nr IX/100/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 październik 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok w zakresie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:13
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:13
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:14
Uchwała Nr IX/99/19
Uchwała Nr IX/99/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19  z dnia 26.04.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza” oraz opracowania koncepcji budowy mostu przez rz. Wisłok w m. Gniewczyna Łańcucka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 11:11
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 11:11
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:12
Uchwała Nr IX/98/19
Uchwała Nr IX/98/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-11-14 10:51
Publikujący Marek Nowak 2019-11-14 10:51
Modyfikacja Marek Nowak 2019-11-14 11:09
Uchwała Nr VIII/97/19
Uchwała Nr VIII/97/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w przedmiocie budowy przepustu na terenie Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 16:07
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 16:07
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 16:08
Uchwała Nr VIII/96/19
Uchwała Nr VIII/96/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 16:06
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 16:06
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 16:06
Uchwała Nr VIII/95/19
Uchwała Nr VIII/95/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 16:04
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 16:04
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 16:05
Uchwała Nr VIII/94/19
Uchwała Nr VIII/94/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Przeworsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przeworsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 16:02
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 16:02
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 16:03
Uchwała Nr VIII/93/19
Uchwała Nr VIII/93/19 Rady Powiatu Przeworskiego z Dnia 28 Sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Sieniawie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 16:00
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 16:00
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 16:01
Uchwała Nr VIII/92/19
Uchwała Nr VIII/92/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/202/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 15:58
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 15:58
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 15:59
Uchwała Nr VIII/91/19
Uchwała Nr VIII/91/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 15:54
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 15:54
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 15:55
Uchwała Nr VIII/90/19
Uchwała Nr VIII/90/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na  darowiznę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 15:53
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 15:53
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 15:53
Uchwała Nr VIII/89/19
Uchwała Nr VIII/89/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 15:49
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 15:49
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 15:50
Uchwała Nr VIII/88/19
Uchwała Nr VIII/88/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 00:00
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 12:57
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 15:52
Uchwała Nr VIII/87/19
Uchwała Nr VIII/87/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-09-10 12:51
Publikujący Marek Nowak 2019-09-10 12:51
Modyfikacja Marek Nowak 2019-09-10 12:55
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 21 stycznia 2020r. 18:05:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.