Starostwo Powiatowe w Przeworsku
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 39 
Uchwała Nr 30/11/19
Uchwała Nr 30/11/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:45
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:45
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:46
Uchwała Nr 29/10/19
Uchwała Nr 29/10/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:44
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:44
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:44
Uchwała Nr 28/10/19
Uchwała Nr 28/10/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:42
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:42
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:43
Uchwała Nr 27/10/19
Uchwała Nr 27/10/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:40
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:40
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:41
Uchwała Nr 26/10/19
Uchwała Nr 26/10/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 luty 2019 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej i wyznaczenia przewodniczącego komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:38
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:39
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:39
Uchwała Nr 25/10/19
Uchwała Nr 25/10/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 luty 2019 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej i wyznaczenia przewodniczącego komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:37
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:37
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:37
Uchwała Nr 24/10/19
Uchwała Nr 24/10/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 luty 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:36
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:36
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:36
Uchwała Nr 23/8/19
Uchwała Nr 23/8/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:34
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:35
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:35
Uchwała Nr 22/8/19
Uchwała Nr 22/8/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:33
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:33
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:33
Uchwała Nr 21/8/19
Uchwała Nr 21/8/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:31
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:31
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:32
Uchwała Nr 20/8/19
Uchwała Nr 20/8/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:30
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:30
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:31
Uchwała Nr 19/6/19
Uchwała Nr 19/6/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 luty 2019 rok w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:29
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:29
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:29
Uchwała Nr 18/6/19
Uchwała Nr 18/6/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 luty 2019 rok w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:27
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:27
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:28
Uchwała Nr 17/5/19
Uchwała Nr 17/5/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Przeworsk dotyczącego zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:26
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:26
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:26
Uchwała Nr 16/5/19
Uchwała Nr 16/5/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego i udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:23
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:23
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:23
Uchwała Nr 15/5/19
Uchwała Nr 15/5/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:22
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:22
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:22
Uchwała Nr 14/5/19
Uchwała Nr 14/5/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 luty 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:21
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:21
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:21
Uchwała Nr 13/4/19
Uchwała Nr 13/4/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:20
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:20
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:20
Uchwała Nr 12/4/19
Uchwała Nr 12/4/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:18
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:18
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:19
Uchwała Nr 11/4/19
Uchwała Nr 11/4/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:17
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:17
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:17
Uchwała Nr 10/4/19
Uchwała Nr 10/4/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w ramach wykonywania budżetu za 2019 r. na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:16
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:16
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:16
Uchwała Nr 9/4/19
Uchwała Nr 9/4/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:15
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:15
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:15
Uchwała Nr 8/3/19
Uchwała Nr 8/3/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kańczudze  do realizacji projektu pn. "Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość?" w ramach programu Erasums+
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:14
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:14
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:14
Uchwała Nr 7/3/19
Uchwała Nr 7/3/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:13
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:13
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:13
Uchwała Nr 6/2/19
Uchwała Nr 6/2/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:11
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:12
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:12
Uchwała Nr 5/2/19
Uchwała Nr 5/2/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku do dokonywania w imieniu Powiatu Przeworskiego czynności związanych z opracowaną w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” dokumentacją techniczną dla przedsięwzięcia „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:10
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:10
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:11
Uchwała Nr 4/2/19
Uchwała Nr 4/2/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami związanych z trwałym zarządem Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk - Dynów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:09
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:09
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:09
Uchwała Nr 3/2/19
Uchwała Nr 3/2/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:08
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:08
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:08
Uchwała Nr 2/2/19
Uchwała Nr 2/2/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:06
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:06
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:07
Uchwała Nr 1/2/19
Uchwała Nr 1/2/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-02-28 14:01
Publikujący Marek Nowak 2019-02-28 14:01
Modyfikacja Marek Nowak 2019-02-28 14:01
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2019r. 01:53:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.