Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Zamówienie na zadanie pn.: 
 
Przebudowa Przeworskiej Kolei Dojazdowej – wąskotorowej łączącej Przeworsk i Dynów w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów
 
Nr sprawy: GZ.272.5.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.)
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-04-14 13:53:00
PublikującyMarek Nowak 2021-04-14 13:54:16

Rejestr zmian
Zamówienie na zadanie pn.: 
 
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Przeworsku
 
Nr sprawy: GZ.272.7.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-05-12 14:40:00
PublikującyMarek Nowak 2021-05-12 14:41:31

Rejestr zmian
Zamówienie na zadanie pn.: 
 
Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów.
 
Nr sprawy: GZ.272.6.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z trzech Części:
 1. CZĘŚĆ 1 – Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej
  na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Hadle Kańczuckie, gmina Jawornik Polski.
 2. CZĘŚĆ 2 – Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej
  na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Siennów, gmina Zarzecze.
 3. CZĘŚĆ 3 – Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej
  na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Maćkówka, gmina Zarzecze.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo na wszystkie  części zamówienia. Zamawiający dokona oceny wykonawców, ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia odrębnie.
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-04-22 15:12:00
PublikującyMarek Nowak 2021-04-22 15:13:13

Rejestr zmian
L.p. Przedmiot zamówienia Nazwa podmiotu, któremu udzielono zamówienia
 1.  
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego Komputronik S.A.
 
 1.  
Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią ORTO-REH Joanna Kuryło
 1.  
Wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej Salon meblowy „MOSS” Wiesław Mossoczy
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-09-07 08:10:00
PublikującyMarek Nowak 2020-09-07 08:10:01

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-04-02 10:27:45: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.pdf
2021-02-17 13:20:37: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego.pdf
Więcej >>>
2021-01-22 12:20:49: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2021-01-20 09:36:49: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf
2021-01-15 09:33:37: Dodano plik Wyjasnienie treści SIWZ nr 2.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Mapa zasadnicza terenu planowanej inwestycji.pdf
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik SIWZ.docx
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Harmonogram realizacji zadania - załącznik nr 3 do umowy.pdf
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Wzór umowy - załacznik nr 8 do SIWZ.docx
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku
Data składania ofert:
2021-01-13 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2020-12-29 14:02:00
PublikującyMarek Nowak 2020-12-29 14:02:53
Modyfikował(a) Marek Nowak 2021-04-02 10:27:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy - załacznik nr 8 do SIWZ. 52.64 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 5.61 MBPlik zip
3. Harmonogram realizacji zadania - załącznik nr 3 do umowy 1.41 MBPlik pdf
4. Ogłoszenie o zamówieniu. 31.41 KbPlik doc
5. SIWZ. 103.65 KbPlik doc
6. Mapa zasadnicza terenu planowanej inwestycji 2.65 MBPlik pdf
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 351.44 KbPlik pdf
8. Wyjaśnienie treści SIWZ 1.81 MBPlik pdf
9. Zmiana treści SIWZ 59.11 KbPlik pdf
10. Wyjasnienie treści SIWZ nr 2 135.97 KbPlik pdf
11. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 148.72 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert 609.68 KbPlik pdf
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego 482.18 KbPlik pdf
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert 309.05 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-01-26 08:12:03: Dodano plik Informacja o wyborze oferty dot. Cz.1 i 2.pdf
2021-01-07 12:39:26: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ Zmiana treści SIWZ .docx
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Po zmianie Załącznik nr 2a .docx
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Po zmianie Załącznik nr 1 dla Części 1 .docx
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .docx
2020-12-29 14:00:49: Dodano plik Załącznik nr 3 i nr 5 - Po zmianie.docx
2020-12-29 14:00:49: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2020-12-28 14:46:35: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-12-28 14:46:35: Dodano plik SIWZ.docx
Dostawa samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku
Data składania ofert:
2021-01-05 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-12-28 14:46:00
PublikującyMarek Nowak 2020-12-28 14:46:13
Modyfikował(a) Marek Nowak 2021-01-26 08:12:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 135.14 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 28.55 KbPlik doc
3. Zmiana treści SIWZ 192.96 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 i nr 5 - Po zmianie. 17.54 KbPlik doc
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . 13.32 KbPlik doc
6. Po zmianie Załącznik nr 1 dla Części 1 . 16.99 KbPlik doc
7. Po zmianie Załącznik nr 2a . 20.68 KbPlik doc
8. Wyjaśnienie treści SIWZ Zmiana treści SIWZ . 25.95 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 321.98 KbPlik pdf
10. Informacja o wyborze oferty dot. Cz.1 i 2 260.54 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-12-17 14:42:13: Dodano plik Informacja o wyborze oferty Cz. 1 i 2.pdf
2020-12-16 14:02:29: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-12-08 14:01:31: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-12-08 14:00:49: Dodano plik SIWZ.docx
Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych


Data składania ofert:
2020-12-15 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-12-08 14:00:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-12-08 14:00:00
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-12-17 14:42:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 163.90 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 28.11 KbPlik doc
3. Informacja z otwarcia ofert 276.43 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze oferty Cz. 1 i 2 271.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-12-22 15:00:38: Dodano plik Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Cz. 3 i 4 zamówienia.pdf
2020-12-22 15:00:38: Dodano plik Zawiadomienie o uniewaznieniu dokonanych czynności oraz o powtórzeniu czynności i wyboru oferty w Cz.3 i 4.pdf
Więcej >>>
2020-12-17 14:40:37: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu Częśći 3 i 4.pdf
2020-12-17 14:40:37: Dodano plik Informacja o wyborze oferty w Cz.1 i 2.pdf
2020-12-15 12:29:39: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-12-08 15:05:34: Dodano plik Zmiana treści SIWZ - Zmiana termnu składania ofert.pdf
2020-12-08 15:05:34: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ.docx
2020-12-08 15:05:34: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2020-12-04 12:49:44: Dodano plik SIWZ.docx
2020-12-04 12:49:44: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Data składania ofert:
2020-12-15 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-12-04 12:48:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-12-04 12:48:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-12-22 15:00:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 27.32 KbPlik doc
2. SIWZ. 152.41 KbPlik doc
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12.72 KbPlik doc
4. Wyjaśnienie treści SIWZ. 14.69 KbPlik doc
5. Zmiana treści SIWZ - Zmiana termnu składania ofert 72.87 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 546.22 KbPlik pdf
7. Informacja o wyborze oferty w Cz.1 i 2 256.54 KbPlik pdf
8. Zawiadomienie o unieważnieniu Częśći 3 i 4 174.71 KbPlik pdf
9. Zawiadomienie o uniewaznieniu dokonanych czynności oraz o powtórzeniu czynności i wyboru oferty w Cz.3 i 4 339.13 KbPlik pdf
10. Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Cz. 3 i 4 zamówienia 153.09 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-12-03 13:41:50: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-11-27 13:48:38: Dodano plik Załącznik nr 3 PO ZMIANIE - w wersji edytowalnej.docx
Więcej >>>
2020-11-27 13:48:38: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2020-11-25 15:03:34: Dodano plik SIWZ.docx
2020-11-25 15:03:13: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Zakup  komputerów  przenośnych typu laptop
 
Data składania ofert:
2020-12-03 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-11-25 15:02:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-11-25 15:02:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-12-03 13:41:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 23.34 KbPlik doc
2. SIWZ. 91.88 KbPlik doc
3. Zmiana treści SIWZ 480.50 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 PO ZMIANIE - w wersji edytowalnej. 14.46 KbPlik doc
5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 134.57 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-11-25 09:52:19: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-11-18 13:37:38: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-11-03 11:57:12: Dodano plik SIWZ.docx
2020-11-03 11:57:12: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2020-11-03 11:57:12: Dodano plik Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia - załącznik nr 10.zip
2020-11-03 11:57:11: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej 6 w Przeworsku (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława
Jagiełły w Przeworsku)
Data składania ofert:
2020-11-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2020-11-03 11:55:00
PublikującyMarek Nowak 2020-11-03 11:55:44
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-11-25 09:52:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 51.53 KbPlik doc
2. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia - załącznik nr 10 26.71 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu 518.89 KbPlik pdf
4. SIWZ. 102.64 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert 205.25 KbPlik pdf
6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 172.43 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-09-02 13:04:14: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2020-08-26 12:27:06: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik SIWZ.docx
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik pozwolenie na budowę 28.06.2018.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik pozwolenie na budowę 20.03.2020.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a.zip
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik decyzja konserwatorska 7.02.2019.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik decyzja Konserwatorska 3.10.2019..pdf
Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, odtworzeniem muru pruskiego, wymianą pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku lokomotywowni i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej - Etap I

Data składania ofert:
2020-08-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-08-11 15:11:00
PublikującyAdministrator BIP 2020-08-11 15:11:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-09-02 13:04:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. decyzja Konserwatorska 3.10.2019. 1.53 MBPlik pdf
2. decyzja konserwatorska 7.02.2019 2.00 MBPlik pdf
3. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a 63.97 MBPlik zip
4. Ogłoszenie o zamówieniu. 31.13 KbPlik doc
5. pozwolenie na budowę 20.03.2020 749.22 KbPlik pdf
6. pozwolenie na budowę 28.06.2018 530.40 KbPlik pdf
7. SIWZ. 140.91 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 167.93 KbPlik pdf
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 158.46 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-09-03 10:30:17: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-08-21 12:02:38: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik SIWZ.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem oraz przebudową wnętrz V piętra w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10

Data składania ofert:
2020-08-21 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-08-06 14:28:00
PublikującyMarek Nowak 2020-08-06 14:28:39
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-09-03 10:30:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 15.48 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 30.52 KbPlik doc
3. SIWZ. 101.75 KbPlik doc
4. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 45.46 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert 49.16 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze oferty 279.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”
 
Nr sprawy: GZ.272.10.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 18.08.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S 2020/S 135-331582

Treść ogłoszenia:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331582-2020:TEXT:PL:HTML 
Data składania ofert:
2020-08-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 11:27:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 11:27:44

Rejestr zmian
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Łapajówka gm. Zarzecze”
 
Nr sprawy: GZ.272.11.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 17.08.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S 2020/S 135-331576

Treść ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331576-2020:TEXT:PL:HTML
Data składania ofert:
2020-08-17 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 11:25:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 11:25:34

Rejestr zmian

Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Siedleczka  gm. Kańczuga na obszarze 738,89 ha”

Nr sprawy: GZ.272.8.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 31.07.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: 
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S  2020/S 121-293902   


Treść ogłoszenia:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293902-2020:TEXT:PL:HTML 

Data składania ofert:
2020-07-31 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-06-25 10:14:00
PublikującyMarek Nowak 2020-06-25 10:14:26

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-03 09:47:28: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-07-30 14:34:27: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik SIWZ.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2020-07-15 09:55:15: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem oraz przebudową wnętrz V piętra w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10
Data składania ofert:
2020-07-30 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 09:54:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 09:54:07
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-03 09:47:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 15.48 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12.51 KbPlik doc
3. SIWZ. 101.65 KbPlik doc
4. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 45.41 KbPlik doc
5. Ogłoszenie o zamówieniu. 30.67 KbPlik doc
6. Informacja z otwarcia ofert 161.72 KbPlik pdf
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 176.57 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-18 13:29:32: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-07-29 11:44:55: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-17 11:37:14: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-17 11:37:14: Dodano plik Dokumentacja projektowa -załącznik nr 1.zip
2020-07-17 11:37:14: Dodano plik SIWZ Urzejowice.docx
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”
Data składania ofert:
2020-07-29 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-17 11:36:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-17 11:36:32
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-18 13:29:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ Urzejowice. 166.92 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa -załącznik nr 1 50.58 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 70.80 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 279.83 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 279.21 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-06 14:41:44: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-07-28 12:54:04: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-17 11:34:49: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-17 11:34:49: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1.zip
2020-07-17 11:34:49: Dodano plik SIWZ.docx
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Łapajówka gm. Zarzecze”
Data składania ofert:
2020-07-28 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-17 11:33:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-17 11:33:44
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-06 14:41:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 166.40 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 15.21 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 70.84 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 191.17 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 175.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-08-06 14:42:11: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-07-24 12:12:34: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-07-16 13:37:15: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-07-16 13:37:15: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1.zip
2020-07-16 13:37:15: Dodano plik SIWZ.docx

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Siedleczka  gm. Kańczuga na obszarze 738,89 ha”

Data składania ofert:
2020-07-24 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-16 13:36:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-16 13:36:15
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-08-06 14:42:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 166.63 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 33.56 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 29.18 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 275.77 KbPlik pdf
5. Informacja o wyborze oferty 177.68 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-05-27 11:52:26: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-05-26 12:48:04: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-05-18 13:07:40: Dodano plik SIWZ.docx
2020-05-18 13:07:40: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych
Data składania ofert:
2020-05-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-05-18 13:07:00
PublikującyMarek Nowak 2020-05-18 13:07:21
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-05-27 11:52:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 65.75 KbPlik doc
2. SIWZ. 136.41 KbPlik doc
3. Informacja z otwarcia ofert 170.38 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze oferty 141.80 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 17 maja 2021r. 05:38:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.