XML
2022.04.21 - Przebudowa i remont wnętrz w budynku administracyjnym przy ul. Jagiellońskiej 10, w zakresie kondygnacji parteru i IV piętra
Zamówienie na zadanie pn.:
 
Przebudowa i remont wnętrz w budynku administracyjnym
przy ul. Jagiellońskiej 10,
w zakresie kondygnacji parteru i IV piętra
 
Nr sprawy: GZ.272.5.2022
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy Przetargowej. Bezpośredni link do postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,82961,8f82c6a76c7f216612ca7e1d8ce1a3e9.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-04-21 13:55:00
PublikującyMarek Nowak 2022-04-21 13:57:48

Rejestr zmian
XML
2022.07.15 - Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Siennów gm. Zarzecze
Zamówienie na zadanie pn.:
 
Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu:
Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Siennów gm. Zarzecze.
 
Nr sprawy: RZ.272.10.2022
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem  Platformy Zakupowej Logintrade (pzp24.pl) zwanej dalej Platforma na dedykowanej stronie Zamawiającego powiatprzeworsk.logintrade.net.
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,91779,c412dafd122faf6709d068ff8cc701d6.html
Na wyżej podanej  stronie zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy .
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-07-15 10:17:00
PublikującyMarek Nowak 2022-07-15 10:18:02

Rejestr zmian
XML
Przebudowa Przeworskiej Kolei Dojazdowej – wąskotorowej łączącej Przeworsk i Dynów w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”- Etap II
Zamówienie na zadanie pn.:
 
Przebudowa Przeworskiej Kolei Dojazdowej – wąskotorowej łączącej Przeworsk i Dynów w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”- Etap II
 
Nr sprawy: RZ.272.8.2022
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem  Platformy Zakupowej Logintrade (pzp24.pl) zwanej dalej Platforma na dedykowanej stronie Zamawiającego powiatprzeworsk.logintrade.net.
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,87204,743f07e24d92c7693ffe8009689e52cd.html
Na wyżej podanej  stronie zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy .
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-06-01 13:02:00
PublikującyKlaudia Krupa 2022-06-01 13:02:00

Rejestr zmian
XML
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku
Zamówienie na zadanie pn.:
 
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg
Starostwa Powiatowego w Przeworsku
 
Nr sprawy: GZ.272.2.2022
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy Przetargowej. Bezpośredni link do postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,75360,1a8b9850f6682666afe81cca259fec3f.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-02-16 08:59:00
PublikującyKlaudia Krupa 2022-02-16 08:59:00

Rejestr zmian
XML
2022.05.18 - Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Maćkówka gm. Zarzecze
Zamówienie na zadanie pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu:
Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Maćkówka gm. Zarzecze.
 
Nr sprawy: RZ.272.9.2022
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Bezpośredni link do postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,85215,49e4771e716939c00cb458fb71425d3c.html
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy Przetargowej. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-05-18 09:56:00
PublikującyMarek Nowak 2022-05-18 09:57:25

Rejestr zmian
XML
2021.10.19 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja pasywnej infrastruktury teleinformatycznej. System audiowizualny wraz z adaptacją akustyczną sali konferencyjnej”
Zamówienie na: 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja pasywnej infrastruktury teleinformatycznej. System audiowizualny  wraz z adaptacją akustyczną sali konferencyjnej”
 
Nr sprawy: GZ.272.21.2021
 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-10-19 14:27:00
PublikującyMarek Nowak 2021-10-19 14:27:29

Rejestr zmian
XML
2021.09.15 - Wykonanie prac remontowo - budowlanych na budynku lokomotywowni i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej – Etap II
Zamówienie na: 
 
Wykonanie prac remontowo - budowlanych na budynku lokomotywowni
i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej – Etap II
 
Nr sprawy: GZ.272.15.2021
 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2021-09-16 13:51:00
PublikującyMarek Nowak 2021-09-16 13:52:54

Rejestr zmian
XML
2022.04.29 - Budowa farmy fotowoltaicznej w ramach zadania: ,,Nowoczesne rozwiązania energetyczne - budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii”

Zamówienie na zadanie pn.:

Budowa farmy fotowoltaicznej w ramach zadania:

,,Nowoczesne rozwiązania energetyczne - budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii”

Nr sprawy: GZ.272.7.2022

Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy Przetargowej. Bezpośredni link do postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,84061,65a5a1d19ec7011bb4a8ee7426a5cdcb.html

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-04-29 13:53:00
PublikującyMarek Nowak 2022-04-29 13:55:25

Rejestr zmian
XML
2022.04.29 - Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Siennów gm. Zarzecze

Zamówienie na zadanie pn.:

Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu:

Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Siennów gm. Zarzecze.

Nr sprawy: GZ.272.6.2022

Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Bezpośredni link do postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,83551,9c93b656c01e1a8959317dceac939239.html

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy Przetargowej. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-04-29 10:28:00
PublikującyMarek Nowak 2022-04-29 10:30:09

Rejestr zmian
XML
Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane związane z przebudową i remontem wnętrz oraz montażem windy w budynku administracyjnym przy ul. Lwowskiej 16, w Przeworsku
Nr sprawy: GZ.272.1.2022
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ww. Platformy Przetargowej.
 
Bezpośredni link do postępowania https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,74323,ba7ca22b615f4f8a1743406d3550c93a.html
 
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2022-02-07 12:52:00
PublikującyKlaudia Krupa 2022-02-07 12:52:00

Rejestr zmian
XML
2021.10.07 Budowa parkingu przy ul. Szkolnej 6 w Przeworsku

Nr sprawy: GZ.272.18.2021

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

 

Termin składania wniosków:
2021-10-22 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2021-10-07 14:25:00
PublikującyKlaudia Krupa 2021-10-07 14:25:00

Rejestr zmian
XML
2021.07.27 Naprawa tendra parowozu – w ramach zadania ,,Remont lokomotywy wąskotorowej parowej Px48-1734 – zabytku techniki charakterystycznego dla techniki dawnej”
Zamówienie na zadanie pn.: 
 
 
Naprawa tendra parowozu w ramach zadania ,,Remont lokomotywy wąskotorowej parowej Px48-1734 – zabytku techniki charakterystycznego dla techniki dawnej”
 
 
Nr sprawy: GZ.272.13.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129)
 
 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 
Data składania ofert:
2021-08-24 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2021-07-29 08:49:00
PublikującyKlaudia Krupa 2021-07-29 08:50:00

Rejestr zmian
XML
2020.12.29 - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

ZMIANY:
2021-04-02 10:27:45: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.pdf
2021-02-17 13:20:37: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego.pdf
Więcej >>>
2021-01-22 12:20:49: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2021-01-20 09:36:49: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf
2021-01-15 09:33:37: Dodano plik Wyjasnienie treści SIWZ nr 2.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2021-01-08 13:05:35: Dodano plik Mapa zasadnicza terenu planowanej inwestycji.pdf
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik SIWZ.docx
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Harmonogram realizacji zadania - załącznik nr 3 do umowy.pdf
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip
2020-12-29 14:03:20: Dodano plik Wzór umowy - załacznik nr 8 do SIWZ.docx
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku
Data składania ofert:
2021-01-13 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2020-12-29 14:02:00
PublikującyMarek Nowak 2020-12-29 14:02:53
Modyfikował(a) Marek Nowak 2021-04-02 10:27:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy - załacznik nr 8 do SIWZ. 52.64 KbPlik doc
2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 5.61 MBPlik zip
3. Harmonogram realizacji zadania - załącznik nr 3 do umowy 1.41 MBPlik pdf
4. Ogłoszenie o zamówieniu. 31.41 KbPlik doc
5. SIWZ. 103.65 KbPlik doc
6. Mapa zasadnicza terenu planowanej inwestycji 2.65 MBPlik pdf
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 351.44 KbPlik pdf
8. Wyjaśnienie treści SIWZ 1.81 MBPlik pdf
9. Zmiana treści SIWZ 59.11 KbPlik pdf
10. Wyjasnienie treści SIWZ nr 2 135.97 KbPlik pdf
11. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 148.72 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert 609.68 KbPlik pdf
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego 482.18 KbPlik pdf
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert 309.05 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
2020.12.28 - Dostawa samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku

ZMIANY:
2021-01-26 08:12:03: Dodano plik Informacja o wyborze oferty dot. Cz.1 i 2.pdf
2021-01-07 12:39:26: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ Zmiana treści SIWZ .docx
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Po zmianie Załącznik nr 2a .docx
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Po zmianie Załącznik nr 1 dla Części 1 .docx
2020-12-31 10:57:36: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .docx
2020-12-29 14:00:49: Dodano plik Załącznik nr 3 i nr 5 - Po zmianie.docx
2020-12-29 14:00:49: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2020-12-28 14:46:35: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-12-28 14:46:35: Dodano plik SIWZ.docx
Dostawa samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku
Data składania ofert:
2021-01-05 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-12-28 14:46:00
PublikującyMarek Nowak 2020-12-28 14:46:13
Modyfikował(a) Marek Nowak 2021-01-26 08:12:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 135.14 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 28.55 KbPlik doc
3. Zmiana treści SIWZ 192.96 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 i nr 5 - Po zmianie. 17.54 KbPlik doc
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . 13.32 KbPlik doc
6. Po zmianie Załącznik nr 1 dla Części 1 . 16.99 KbPlik doc
7. Po zmianie Załącznik nr 2a . 20.68 KbPlik doc
8. Wyjaśnienie treści SIWZ Zmiana treści SIWZ . 25.95 KbPlik doc
9. Informacja z otwarcia ofert 321.98 KbPlik pdf
10. Informacja o wyborze oferty dot. Cz.1 i 2 260.54 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Zakup komputerów przenośnych dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku

ZMIANY:
2020-12-22 15:00:38: Dodano plik Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Cz. 3 i 4 zamówienia.pdf
2020-12-22 15:00:38: Dodano plik Zawiadomienie o uniewaznieniu dokonanych czynności oraz o powtórzeniu czynności i wyboru oferty w Cz.3 i 4.pdf
Więcej >>>
2020-12-17 14:40:37: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu Częśći 3 i 4.pdf
2020-12-17 14:40:37: Dodano plik Informacja o wyborze oferty w Cz.1 i 2.pdf
2020-12-15 12:29:39: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-12-08 15:05:34: Dodano plik Zmiana treści SIWZ - Zmiana termnu składania ofert.pdf
2020-12-08 15:05:34: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ.docx
2020-12-08 15:05:34: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2020-12-04 12:49:44: Dodano plik SIWZ.docx
2020-12-04 12:49:44: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Data składania ofert:
2020-12-15 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-12-04 12:48:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-12-04 12:48:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-12-22 15:00:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 27.32 KbPlik doc
2. SIWZ. 152.41 KbPlik doc
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 12.72 KbPlik doc
4. Wyjaśnienie treści SIWZ. 14.69 KbPlik doc
5. Zmiana treści SIWZ - Zmiana termnu składania ofert 72.87 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 546.22 KbPlik pdf
7. Informacja o wyborze oferty w Cz.1 i 2 256.54 KbPlik pdf
8. Zawiadomienie o unieważnieniu Częśći 3 i 4 174.71 KbPlik pdf
9. Zawiadomienie o uniewaznieniu dokonanych czynności oraz o powtórzeniu czynności i wyboru oferty w Cz.3 i 4 339.13 KbPlik pdf
10. Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Cz. 3 i 4 zamówienia 153.09 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych

ZMIANY:
2020-12-17 14:42:13: Dodano plik Informacja o wyborze oferty Cz. 1 i 2.pdf
2020-12-16 14:02:29: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-12-08 14:01:31: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-12-08 14:00:49: Dodano plik SIWZ.docx
Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych


Data składania ofert:
2020-12-15 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-12-08 14:00:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-12-08 14:00:00
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-12-17 14:42:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ. 163.90 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 28.11 KbPlik doc
3. Informacja z otwarcia ofert 276.43 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze oferty Cz. 1 i 2 271.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Zakup komputerów przenośnych typu laptop

ZMIANY:
2020-12-03 13:41:50: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-11-27 13:48:38: Dodano plik Załącznik nr 3 PO ZMIANIE - w wersji edytowalnej.docx
Więcej >>>
2020-11-27 13:48:38: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2020-11-25 15:03:34: Dodano plik SIWZ.docx
2020-11-25 15:03:13: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
Zakup  komputerów  przenośnych typu laptop
 
Data składania ofert:
2020-12-03 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-11-25 15:02:00
PublikującyKlaudia Krupa 2020-11-25 15:02:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-12-03 13:41:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu. 23.34 KbPlik doc
2. SIWZ. 91.88 KbPlik doc
3. Zmiana treści SIWZ 480.50 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 3 PO ZMIANIE - w wersji edytowalnej. 14.46 KbPlik doc
5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 134.57 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
2020.11.03 - Budowa parkingu przy ul. Szkolnej 6 w Przeworsku (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku)

ZMIANY:
2020-11-25 09:52:19: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2020-11-18 13:37:38: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-11-03 11:57:12: Dodano plik SIWZ.docx
2020-11-03 11:57:12: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2020-11-03 11:57:12: Dodano plik Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia - załącznik nr 10.zip
2020-11-03 11:57:11: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej 6 w Przeworsku (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława
Jagiełły w Przeworsku)
Data składania ofert:
2020-11-18 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłSidor Piotr 2020-11-03 11:55:00
PublikującyMarek Nowak 2020-11-03 11:55:44
Modyfikował(a) Klaudia Krupa 2020-11-25 09:52:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 51.53 KbPlik doc
2. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia - załącznik nr 10 26.71 MBPlik zip
3. Ogłoszenie o zamówieniu 518.89 KbPlik pdf
4. SIWZ. 102.64 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert 205.25 KbPlik pdf
6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 172.43 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, odtworzeniem muru pruskiego, wymianą pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku lokomotywowni i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej - Etap I

ZMIANY:
2020-09-02 13:04:14: Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
2020-08-26 12:27:06: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik SIWZ.docx
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik pozwolenie na budowę 28.06.2018.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik pozwolenie na budowę 20.03.2020.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a.zip
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik decyzja konserwatorska 7.02.2019.pdf
2020-08-11 15:11:54: Dodano plik decyzja Konserwatorska 3.10.2019..pdf
Wykonanie prac remontowo budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, odtworzeniem muru pruskiego, wymianą pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku lokomotywowni i hali napraw wagonów kolei wąskotorowej - Etap I

Data składania ofert:
2020-08-26 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-08-11 15:11:00
PublikującyAdministrator BIP 2020-08-11 15:11:00
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-09-02 13:04:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. decyzja Konserwatorska 3.10.2019. 1.53 MBPlik pdf
2. decyzja konserwatorska 7.02.2019 2.00 MBPlik pdf
3. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 , nr 11 i nr 11a 63.97 MBPlik zip
4. Ogłoszenie o zamówieniu. 31.13 KbPlik doc
5. pozwolenie na budowę 20.03.2020 749.22 KbPlik pdf
6. pozwolenie na budowę 28.06.2018 530.40 KbPlik pdf
7. SIWZ. 140.91 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 167.93 KbPlik pdf
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 158.46 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
2020.08.06 - Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem oraz przebudową wnętrz V piętra w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10

ZMIANY:
2020-09-03 10:30:17: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
2020-08-21 12:02:38: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik SIWZ.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2020-08-06 14:29:22: Dodano plik Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10.zip

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem oraz przebudową wnętrz V piętra w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10

Data składania ofert:
2020-08-21 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-08-06 14:28:00
PublikującyMarek Nowak 2020-08-06 14:28:39
Modyfikował(a) Marek Nowak 2020-09-03 10:30:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 15.48 MBPlik zip
2. Ogłoszenie o zamówieniu. 30.52 KbPlik doc
3. SIWZ. 101.75 KbPlik doc
4. Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 45.46 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert 49.16 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze oferty 279.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian