2020.07.15 - Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”
Zamówienie na: Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu: ,,Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych  i rekultywacja gruntów”  dla projektu pn. ,,Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”
 
Nr sprawy: GZ.272.10.2020
Zamawiający: Powiat Przeworski
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Termin składania ofert: 18.08.2020 godz. 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wraz z dokumentami postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S 2020/S 135-331582

Treść ogłoszenia:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331582-2020:TEXT:PL:HTML 
Data składania ofert:
2020-08-18 11:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPowiatowe w Przeworsku Starostwo 2020-07-15 11:27:00
PublikującyMarek Nowak 2020-07-15 11:27:44

Rejestr zmian