Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.docx do treści 2020-05-08 10:58 Marek Nowak
Utworzono treść 2020-05-08 10:58 Marek Nowak Podgląd treści
powrót