Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
  • Zmieniono tytuł dokumentu
2018-10-29 15:25 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Uchwała nr 64 31 18 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf do treści 2018-10-29 15:05 Marek Nowak
Usunięto plik - Uchwała nr 64 31 18 z dnia 29 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf z treści 2018-10-29 15:05 Marek Nowak
  • Zmieniono tytuł dokumentu
2018-10-29 14:53 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Załącznik Nr 1 - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniu.doc do treści 2018-10-29 14:42 Marek Nowak
Dodano plik - Załącznik Nr 2 - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.doc do treści 2018-10-29 14:42 Marek Nowak
Dodano plik - Załącznik Nr 3 - Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do przestrzegania zasad etyki, w szczególności gdy zachodzi konflikt interesów.doc do treści 2018-10-29 14:42 Marek Nowak
Dodano plik - Załącznik Nr 4 - Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie .doc do treści 2018-10-29 14:42 Marek Nowak
Dodano plik - Uchwała nr 64 31 18 z dnia 29 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf do treści 2018-10-29 14:42 Marek Nowak
Dodano plik - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 64 31 18 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.docx do treści 2018-10-29 14:42 Marek Nowak
Dodano plik - Załącznik Nr 5 - Deklaracja oferenta o zapewnieniu obsługi wiekszej ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.docx do treści 2018-10-29 14:42 Marek Nowak
  • Zmieniono treść dokumentu
2018-10-29 14:40 Marek Nowak Podgląd treści
Utworzono treść 2018-10-29 14:38 Marek Nowak Podgląd treści
powrót