Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.pdf do treści 2020-02-27 10:41 Marek Nowak
Utworzono treść 2020-02-27 10:31 Marek Nowak Podgląd treści
powrót