Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
 • Zmieniono treść dokumentu
2022-05-12 12:59 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego.docx do treści 2022-05-10 14:57 Marek Nowak
Dodano plik - Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego.docx do treści 2022-05-10 14:57 Marek Nowak
Usunięto plik - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego.doc z treści 2022-05-10 14:57 Marek Nowak
Usunięto plik - Zawiadomienie o nabyciu pojazdu.docx z treści 2022-05-10 14:57 Marek Nowak
Dodano plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf do treści 2022-04-05 15:40 Marek Nowak
Usunięto plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf z treści 2022-04-05 15:40 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób.pdf do treści 2022-03-28 14:42 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób.doc z treści 2022-03-28 14:41 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf z treści 2022-03-23 13:20 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf do treści 2022-03-23 12:27 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.pdf do treści 2022-03-23 12:27 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.doc z treści 2022-03-23 12:27 Marek Nowak
Dodano plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2021 roku.pdf do treści 2022-02-01 16:02 Klaudia Krupa
 • Zmieniono treść dokumentu
2022-01-10 14:14 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2022-01-10 14:13 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2022-01-10 14:12 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2022-01-10 14:11 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2022-01-10 14:08 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.pdf do treści 2022-01-10 14:07 Marek Nowak
Dodano plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym..pdf do treści 2022-01-10 14:07 Marek Nowak
Usunięto plik - Uchwała Nr XVIII_197_20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 17 Listopada 2020 r..pdf z treści 2022-01-10 14:07 Marek Nowak
Usunięto plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..pdf z treści 2022-01-10 14:06 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2021-12-10 07:37 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf do treści 2021-08-04 13:49 Marek Nowak
Usunięto plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf z treści 2021-08-04 13:49 Marek Nowak
Dodano plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf do treści 2021-07-09 11:27 Marek Nowak
Usunięto plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf z treści 2021-07-09 11:27 Marek Nowak
Dodano plik - Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu powiatu przeworskiego.pdf do treści 2021-06-29 16:42 Marek Nowak
Usunięto plik - Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu powiatu przeworskiego.pdf z treści 2021-06-29 16:42 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf do treści 2021-06-14 10:44 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o zamianę pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf do treści 2021-06-14 10:44 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o zamianę pojazdów do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf do treści 2021-06-14 10:44 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.doc do treści 2021-06-14 10:37 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.doc z treści 2021-06-14 10:37 Marek Nowak
Usunięto plik - Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Poz. 5423.pdf z treści 2021-06-08 15:43 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2021-06-08 15:43 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2021-06-02 11:19 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf do treści 2021-03-29 11:18 Marek Nowak
Usunięto plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf z treści 2021-03-29 11:18 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf do treści 2021-03-10 13:13 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.doc z treści 2021-03-10 13:13 Marek Nowak
Dodano plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf do treści 2021-01-28 08:59 Marek Nowak
Usunięto plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf z treści 2021-01-28 08:58 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.pdf do treści 2021-01-25 14:14 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.doc z treści 2021-01-25 14:13 Marek Nowak
Dodano plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2020 roku.pdf do treści 2021-01-22 11:46 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2021-01-18 10:11 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2021-01-18 10:10 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2021-01-18 10:09 Marek Nowak Podgląd treści
Usunięto plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..docx z treści 2021-01-18 10:08 Marek Nowak
Dodano plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..pdf do treści 2021-01-18 10:07 Marek Nowak
Dodano plik - Uchwała Nr XVIII_197_20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 17 Listopada 2020 r..pdf do treści 2021-01-18 10:07 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-12-11 12:02 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-12-11 11:56 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu powiatu przeworskiego.pdf do treści 2020-12-03 14:20 Marek Nowak
Dodano plik - Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu przeworskiego.pdf do treści 2020-12-02 15:24 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-11-18 09:47 Klaudia Krupa Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-09-07 13:48 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-07-03 13:47 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Upoważnienie do odbioru prawa jazdy.pdf do treści 2020-06-15 14:10 Marek Nowak
Dodano plik - Zgoda rodzica osoby niepełnoletniej na kurs i wydanie prawa jazdy.pdf do treści 2020-06-15 14:10 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o dodatkową tablice rej. do oznaczania bagażnika.pdf do treści 2020-04-30 10:29 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-04-30 08:44 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-04-30 08:43 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej.pdf do treści 2020-04-29 09:35 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wtórnik karty pojazdu.pdf do treści 2020-04-29 09:35 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych.pdf do treści 2020-04-29 09:35 Marek Nowak
Dodano plik - Oświadczenie art 233kk.pdf do treści 2020-04-29 09:35 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-04-22 13:04 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-04-16 09:32 Klaudia Krupa Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-04-16 09:30 Klaudia Krupa Podgląd treści
Dodano plik - Oświadczenie o utracie prawa jazdy.pdf do treści 2020-03-26 09:39 Klaudia Krupa
Dodano plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2019 roku.pdf do treści 2020-03-17 13:17 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o rejestrację pojazdu.pdf do treści 2020-03-13 11:42 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o rejestrację pojazdu.pdf z treści 2020-03-13 11:42 Marek Nowak
Usunięto plik - Wniosek o rejestrację pojazdu.pdf z treści 2020-03-13 11:41 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek (Prawo jazdy).pdf do treści 2020-03-13 10:37 Marek Nowak
Dodano plik - Zawiadomienie o nabyciu pojazdu.docx do treści 2020-03-13 09:17 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-03-12 11:45 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2020-03-12 11:44 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wniosek o rejestrację pojazdu.pdf do treści 2020-01-23 11:45 Klaudia Krupa
Usunięto plik - Wniosek o rejestrację pojazdu.doc z treści 2020-01-23 11:44 Klaudia Krupa
Dodano plik - Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Poz. 5423.pdf do treści 2020-01-08 13:23 Klaudia Krupa
Dodano plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..docx do treści 2020-01-08 13:22 Klaudia Krupa
Usunięto plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..docx z treści 2020-01-08 13:21 Klaudia Krupa
 • Zmieniono treść dokumentu
2019-08-09 09:41 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2019-08-09 09:41 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2019-08-09 09:39 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2019-04-15 09:10 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2019-04-02 16:23 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2019-04-02 16:23 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Anazliza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2018 roku.pdf do treści 2019-01-14 09:29 Marek Nowak
Dodano plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..docx do treści 2019-01-10 08:54 Marek Nowak
Usunięto plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..docx z treści 2019-01-10 08:54 Marek Nowak
Dodano plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..docx do treści 2018-03-07 15:12 Marek Nowak
Usunięto plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..pdf z treści 2018-03-07 15:12 Marek Nowak
Dodano plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2017 roku.pdf do treści 2018-03-07 15:11 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o czasowe i stałe zatwierdzenie organizacji ruchu.doc do treści 2017-03-14 09:39 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.doc do treści 2017-03-14 09:39 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób.doc do treści 2017-03-14 09:39 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.doc do treści 2017-03-14 09:39 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.doc do treści 2017-03-14 09:39 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wydanie przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.pdf do treści 2017-03-14 09:39 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców.pdf do treści 2017-03-14 09:39 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.pdf do treści 2017-03-14 09:39 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.doc do treści 2017-03-14 09:39 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-03-03 10:43 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Schemat procedury kontroli.pdf do treści 2017-03-03 10:41 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-03-02 09:37 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym..pdf do treści 2017-03-02 09:36 Marek Nowak
Usunięto plik - Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2016 roku pozycja 3152.pdf z treści 2017-03-02 09:33 Marek Nowak
Dodano plik - Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2016 roku pozycja 3152.pdf do treści 2017-03-02 09:32 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-03-02 09:30 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-03-02 09:30 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie powiatu przeworskiego w 2016 roku.pdf do treści 2017-03-02 09:28 Marek Nowak
Usunięto plik - ANALIZY ZDAWALNOŚCI II PÓŁROCZE 2015.pdf z treści 2017-03-02 09:28 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-23 12:22 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-23 12:21 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-04 12:18 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Wniosek o wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Umowa darowizny pojazdu.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Upoważnienie dla stron.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o rejestrację pojazdu.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Zawiadomienie o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy L i TAXI.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej do zasilania gazem w pojeździe.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Zawiadomienie o dokonaniu montażu haka holowniczego w pojeździe.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o wpis normy emisji spalin EURO.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego na pojeździe.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu stwierdzającego, iż odpowiada on dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla (VAT).doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Umowa kupna - sprzedaży pojazdu.docx do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
Dodano plik - Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.doc do treści 2017-01-04 12:16 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-04 12:15 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-04 12:14 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2017-01-04 12:12 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - ANALIZY ZDAWALNOŚCI II PÓŁROCZE 2015.pdf do treści 2016-03-07 10:01 Marek Nowak
Usunięto plik - ANALIZA ZDAWALNOŚCI 2015 ROK.pdf z treści 2016-03-07 10:01 Marek Nowak
Dodano plik - ANALIZA ZDAWALNOŚCI 2015 ROK.pdf do treści 2016-01-28 14:12 Marek Nowak
Usunięto plik - Roczna analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców za 2014 rok - Powiat Przeworsk.pdf z treści 2016-01-28 14:12 Marek Nowak
Dodano plik - Roczna analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców za 2014 rok - Powiat Przeworsk.pdf do treści 2015-02-26 14:14 Marek Nowak
Usunięto plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców I półrocze 2014 - Powiat Przeworsk.xls z treści 2015-02-26 14:13 Marek Nowak
Usunięto plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców II półrocze 2013 - Powiat Przeworski.pdf z treści 2014-07-31 11:01 Marek Nowak
Dodano plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców I półrocze 2014 - Powiat Przeworsk.xls do treści 2014-07-31 11:00 Marek Nowak
Dodano plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców II półrocze 2013 - Powiat Przeworski.pdf do treści 2014-05-28 13:09 Administrator BIP
Usunięto plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców II półrocze 2013 - Powiat Przeworsk.pdf z treści 2014-05-28 13:07 Administrator BIP
Dodano plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców II półrocze 2013 - Powiat Przeworsk.pdf do treści 2014-05-22 14:22 Marek Nowak
Usunięto plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców II półrocze 2013 - Powiat Przeworsk.pdf z treści 2014-05-22 14:21 Marek Nowak
Dodano plik - Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców II półrocze 2013 - Powiat Przeworsk.pdf do treści 2014-04-07 15:26 Marek Nowak
 • Zmieniono treść dokumentu
2013-06-20 09:03 Marek Nowak Podgląd treści
 • Zmieniono treść dokumentu
2013-04-18 13:31 Marek Nowak Podgląd treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 01 lipca 2022r. 10:16:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.