Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Referat Gospodarczy

Kierownik - Dawid Uberman

III piętro, p. 304, tel. 16 648 70 09 w. 130,
e-mail:
ag@powiatprzeworsk.pl
 
Do zadań Referatu Gospodarczego należy w szczególności:

1)    zawieranie i wypowiadanie umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, umów na dostawę mediów,
2)    rozliczanie i wystawianie faktur oraz not księgowych,
3)    rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania budynków oraz lokali mieszkalnych,
    zabezpieczanie określonych nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
4)    prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu wraz z jednostkami
    podległymi,
5)    zakup usług i dostaw,
6)    nadzór nad inwestycjami remontowo-budowlanymi,
7)    sporządzanie sprawozdań dot. nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, zasobów mieszkaniowych, sprawozdań z zakresu udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację i  innych,
8)    prowadzenie gospodarki lokalami i zapewnienie właściwego stanu oraz warunków użytkowania pomieszczeń biurowych i innych,
9)  planowanie i prowadzenie remontów budynków,
10)    prowadzenie bieżącej konserwacji budynków, pomieszczeń i urządzeń technicznych,
11)    wykonywanie drobnych napraw sprzętu i wyposażenia w własnym zakresie lub zlecanie
       napraw firmom specjalistycznym,
12)    utrzymanie czystości  oraz estetycznego wyglądu pomieszczeń oraz terenu wokół budynków,
13)    zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa
       i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
14)    zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów, w tym bieżąca aktualizacja tablic
     informacyjnych  oraz wywieszek informacyjnych na drzwiach pomieszczeń biurowych
     Starostwa,
15)    zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania dźwigu osobowego,
16)    planowanie i realizacja wydatków związanych z obsługą techniczno-administracyjną
       Starostwa,
17)    realizacja zadań związanych z utrzymaniem w sprawności techniczno-eksploatacyjnej
       obiektów specjalnych (stanowisko kierowania),
18)    zaopatrzenie materiałowo-techniczne,
19)    organizowanie usług dotyczących konserwacji i napraw urządzeń kopiujących,
20)    prowadzenie gospodarki materiałowej  środków trwałych,
21)    przyjęcie i znakowanie oraz prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych, wartości
         niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych,
22)    prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem oraz przejmowaniem środków
      trwałych i wyposażenia Starostwa,
23)    likwidacja i przekazanie do utylizacji środków trwałych,
24)    likwidacja i przekazanie do stacji demontażu pojazdów nabytych w drodze postępowania
       sądowego na rzecz powiatu,
25)    gospodarowanie taborem samochodowym, w tym m.in. prowadzenie ewidencji kart drogowych
       i ich rozliczanie, rozliczanie kosztów eksploatacji samochodów, zabezpieczenie obsługi
       transportu osobowego,
26)    analiza czasu pracy oraz sporządzanie kart pracy pracowników obsługi,
27)    prowadzenie kart indywidualnego wyposażenia pracowników Starostwa,
28)    zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Starostwa,
29)    zabezpieczenie łączności telefonicznej (centrala telefoniczna), w szczególności współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi, zgłaszanie usterek i uszkodzeń,
30)    prowadzenie spraw dotyczących telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym zawieranie umów      z operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej, rozliczanie faktur, rozliczanie rozmów telefonicznych, optymalizacja kosztów,
31)    logistyczna obsługa uroczystości okolicznościowych, techniczne wsparcie wykorzystania urządzeń audiowizualnych podczas spotkań, uroczystości i innych wydarzeń,
32)    koordynacja napraw sprzętu audiowizualnego,
33)    prowadzenie spraw dotyczących monitoringu i zabezpieczenia mienia w budynkach Starostwa, a w szczególności:
a)    prowadzenie rejestru kopii nagrań sporządzanych z systemu monitoringu wizyjnego, udostępnianie nagrań na wniosek instytucjom uprawnionym,
b)    bieżący monitoring systemu alarmowego i dozoru wizyjnego,
c)    bieżące utrzymanie, konserwacja, wykonywanie przeglądów we współpracy z zewnętrznymi służbami ochrony obiektów powiatu systemu dozoru wizyjnego oraz alarmowania i kontroli dostępu,
d)    opiniowanie dokumentacji technicznej ze względu na jej zgodność z umowami oraz przepisami obowiązującego prawa oraz udział w odbiorach systemów ochrony obiektów  i okablowania.
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-12 00:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-12 13:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-12 13:25
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 03 lutego 2023r. 18:56:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.