Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
zmieniono opis dokumentu
zmieniono datę udostępnienia
2021-04-12 13:53 Marek Nowak Podgląd treści
Dodano plik - Uchwała 134 53 21.docx do uchwaly 2021-04-12 13:53 Marek Nowak
zmieniono numer dokumentu
zmieniono datę udostępnienia
2021-04-12 13:53 Marek Nowak Podgląd treści
utworzo dokument 2021-04-12 13:52 Marek Nowak Podgląd treści
powrót