Zadania Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
 
Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1)  przygotowywanie projektów uchwał rady,
2)  wykonywanie uchwał rady,
3)  gospodarowanie mieniem powiatu,
4)  wykonywanie budżetu powiatu,
5)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 
W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2004-02-25
Publikujący Administrator BIP 2004-02-25 13:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-12-30 13:58