Scalenie gruntów wsi Krasne, Pawłowa, gmina Adamówka.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: ,,Scalenie gruntów wsi Krasne, Pawłowa, gmina Adamówka".

Załączniki:

decyzja Plik pdf 1.99 MB
obwieszczenie o wydaniu decyzji Plik pdf 227.66 KB
obwieszczenie Plik pdf 677.71 KB
postanowienie Plik pdf 5.95 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-13
Publikujący Michał Dziubek - Podinspektor 2021-10-13 09:58
Modyfikacja Michał Dziubek - Podinspektor 2021-11-15 14:33

Opinia prawna sporządzona na zlecenie Starosty Przeworskiego i decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie audytu prawnego w sprawie prowadzonych postepowań administracyjnych oraz wydanych w tym zakresie decyzji dla firmy NEWKOM EKO sp. z o. o. w Leżachowie

Opinia prawna sporządzona na zlecenie Starosty Przeworskiego i decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie audytu prawnego w sprawie prowadzonych postepowań administracyjnych oraz wydanych w tym zakresie decyzji na prowadzenie instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych firmie NEWKOM EKO sp. z o. o. w Leżachowie.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłNatalia Piątek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska2021-02-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-02-08 13:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-02-08 13:33

Informacja - zgłoszenie stwierdzenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2019-12-12
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2019-12-12 09:15
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2019-12-12 09:15

Akta sprawy

Załączniki:

GO.6233.8.2019 Plik pdf 6.91 MB
OŚ.6233.11.2014 Plik pdf 6.68 MB
OŚ.6233.6.2015 Plik pdf 14.15 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2019-12-04
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2019-12-04 14:19
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2019-12-04 14:55

Informacja dla przedsiębiorców. Ważna zmiana w ustawie o odpadach.

Starosta Przeworski informuje, że 22 stycznia 2015 r. w opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 122 ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejsze zmiany, które wprowadza ustawa dotyczą między innymi:

• przedłużenia okresu utrzymania w mocy decyzji wydanych na podstawie przepisów „starej" ustawy o odpadach (z 27 kwietnia 2001 r.), zmiana art.232 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy decyzje:

-zezwolenia na zbieranie odpadów,

-zezwolenia na odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,

-decyzje wydane na podstawie art.31 ust.3 oraz art.32 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do wyżej wskazanego terminu należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył2015-01-26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-01-26 11:07

Publicznie dostępny wykaz o dokumentach zawierających informację o środowisku

„Zgodnie z przepisami prawa (art.23 ust.1 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) Starosta jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Starosta prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Starosty:”

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Przeworsku

 

Załączniki:

Analiza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Przeworskiego Plik doc 15.67 MB
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego za lata 2019-2020 Plik pdf 408.80 KB
OBWIESZCZENIE z dnia 16.10.2014 r. - Zarząd Powiatu Przeworskiego przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. Plik pdf 573.39 KB
OBWIESZCZENIE z dnia 19.08.2014 r. - Zarząd Powiatu Przeworskiego przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. Plik pdf 584.24 KB
OBWIESZCZENIE z dnia 14.11.2014 r. - Zarząd Powiatu Przeworskiego przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020" oraz przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko w związku z opracowaniem projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020" Plik pdf 692.56 KB
PGO -PRZEWORSK Plik doc 2.17 MB
POŚ POWIAT PRZEWORSKI Plik pdf 1.52 MB
POŚ dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 Plik pdf 2.92 MB
POŚ-PRZEWORSK Plik doc 1,018.00 KB
POŚ-harmonogram-Przeworsk tab 14 Plik doc 93.50 KB
PROGNOZA POS POWIAT PRZEWORSKI Plik pdf 748.52 KB
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Przeworskiego - Aktualizacja Nr 1 Plik pdf 4.48 MB
Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024-2027" w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych Plik pdf 774.28 KB
Raport z realizacji POS dla Powiatu Przeworskiego 2009-2010 Plik pdf 2.36 MB
Raport z realizacji POŚ i Sprawozdanie z realizacji PGO dla Powiatu Przeworskiego 2005-2006 Plik doc 1.09 MB
Raport z realizacji POŚ i Sprawozdanie z realizacji PGO dla Powiatu Przeworskiego 2007-2008 Plik doc 1.26 MB
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego za lata 2013 - 2016 z uwzglednieniem lat 2017 - 2020 za lata 2017 - 2018 Plik pdf 2.85 MB
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego za lata 2015-2016 Plik pdf 345.76 KB
Sprawozdanie z realizacji PGO dla Powiatu Przeworskiego 2009-2010 Plik pdf 2.70 MB
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - 20.10.2014 Plik pdf 1.70 MB
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - 24.10.2014 Plik pdf 2.65 MB
raport 2011-2012 Plik doc 475.50 KB
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego za lata 2013 - 2014 Plik pdf 12.39 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2011-06-20
Publikujący Administrator BIP 2012-07-02 12:15
Modyfikacja Michał Dziubek - Podinspektor 2022-03-31 09:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum