Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Przeworsku

             Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Starostwo Powiatowe w Przeworsku przystąpiło do projektu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) realizowanego przez Ministerstwo SWiA.

 W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Skrzynkę Podawczą prosimy wybrać adres: http://epuap.gov.pl , a następnie zalogować się na platformie ePUAP. 

 Dokument przekazuje się poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Przeworsku na platformie ePUAP i opatrzony ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 Akceptowalne formaty załączników to:

         1. DOC, RTF

         2. XLS

         3. CSV

         4. TXT

         5. GIF, TIF, BMP, JPG

         6. PDF

         7. ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: pcpr.przeworsk@hot.pl

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2011-01-27
Publikujący Administrator BIP 2012-07-02 12:36