Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

2022.11.22 - zapytanie o szacunkową wycenę dot. planowanego zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa Infrastruktury IT”

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów zamówienia Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na dostawie serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, oprogramowania serwerowego systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi i oprogramowania bazodanowego uwzględniając poniższe założenia (w załączeniu).

Załączniki:

Formularz rozeznania. Plik doc 28.88 KB
Rozeznanie cenowe. Plik doc 54.43 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-11-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-22 15:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-22 15:35

2022.11.02 - zapytanie o szacunkową wycenę na: „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim”

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1933 z zm.), Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego na:  „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania tych usług.
 
Przedmiotem zamówienia są prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego, służącego do zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zwanym w dalszej części Warunków technicznych PZGiK), w tym pozyskanie kopii cyfrowych dokumentów analogowych tego zasobu dla powiatu przeworskiego, w zakresie opracowań.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 3 listopada 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
 
Planowany termin wykonania zamówienia - do dnia 27 grudnia 2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-11-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-02 12:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-02 12:49

2022.10.24 - zapytanie o szacunkową wycenę na: „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim”

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1933 z zm.), Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego na:
„Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania tych usług.
 
Przedmiotem zamówienia są prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego, służącego do zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zwanym w dalszej części Warunków technicznych PZGiK), w tym pozyskanie kopii cyfrowych dokumentów analogowych tego zasobu dla powiatu przeworskiego, w zakresie opracowań:
 • Dokumentacja 50mb (1980-2020) przeznaczona do cyfryzacji obejmuje operaty techniczne: podziały, scalenia i podziały, rozgraniczenia, scalenia i wymiany gruntów, regulacja stanów prawnych, wznawiania lub wyznaczania punktów granicznych, operaty leśne, operaty z opracowania dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów, operaty z aktualizacji mapy zasadniczej oraz inwentaryzacji powykonawczej.
 • Skanowanie dokumentów 10mb uzasadniających wpis do bazy danych operatu ewidencyjnego (wykazy dowodów zmian) z okresu od 1969 do 1999 roku wraz z dostawą oprogramowania do przeglądania i wyszukiwania zeskanowanych dokumentów.
 • Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych poprzez:.
 1. ułożenie dokumentacji wewnątrz teczek w porządku archiwalnym, usunięcie części metalowych.
 2. umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubości nie przekraczającej 5cm.
 3. opisanie teczki aktowej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-24 11:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-24 11:51

2022.08.26 - Rozeznanie cenowe rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia pn. ,,Dostawa Infrastruktury IT”

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania kosztów zamówienia Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na dostawie serwerów, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, oprogramowania do wirtualizacji, oprogramowania kopii zapasowej, oprogramowania serwerowego systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi uwzględniając poniższe założenia.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o wysłanie informacji na email: starosta@powiatprzeworsk.pl
Prosimy o składanie wstępnej wyceny/kalkulacji kosztów na formularzu wyceny (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres starosta@powiatprzeworsk.pl do dnia 2 września 2022r. Wycena powinna zawierać zestawienie oferowanych urządzeń i oprogramowania z podaniem modelu i wersji, dokładny opis sprzętu, oprogramowania, kalkulację cenową dla każdej pozycji w kwocie netto, przewidywany termin realizacji zamówienia, karty katalogowe sprzętu i oprogramowania.

Załączniki:

Formularz rozeznania. Plik doc 26.94 KB
Rozeznanie cenowe Plik pdf 241.81 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-08-26
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2022-08-26 12:11
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2022-08-26 12:15

2022.08.19 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” - Siennów

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na:      Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji
„Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze”
w ramach działania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze” w zakresie:

 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacja rowów melioracyjnych;
 • rekultywacja gruntów.
 
Powierzchnia obrębu: 897,58 ha

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 24 sierpnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-08-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-19 11:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-19 11:07

2022.08.19 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” - Mikulice i Wolica

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na:      Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji
„Scalenie gruntów wsi Mikulice i Wolica, gm. Gać”
w ramach działania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Mikulice i Wolica, gm. Gać”  w zakresie:
 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacja rowów melioracyjnych;
 • rekultywacja gruntów.
 
Powierzchnia obrębu: 598,38 ha

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 24 sierpnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-08-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-19 11:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-19 11:11

2022.07.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Hadle Kańczuckie, gmina Jawornik Polski”

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Hadle Kańczuckie, gmina Jawornik Polski”
- powierzchnia opracowania: 460,21 ha
- szacowana wartość inwestycji: 3,7 mln zł
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
-  budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek
- renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości,
- rekultywacji  gruntów
- prace wynikające z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 lipca 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:23

2022.07.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze”

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze”
- powierzchnia opracowania: 756,44 ha
- szacowana wartość inwestycji: 6,1 mln zł
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
 • budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości;
 • rekultywacji  gruntów;
 • prac wynikających z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 lipca 2022 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:12
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:15

2022.07.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Maćkówka, gm. Zarz

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji „Scalenie gruntów wsi Maćkówka, gm. Zarzecze” w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Maćkówka, gm. Zarzecze” w zakresie:
 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek (18 674,00 km);
 • renowacja rowów melioracyjnych (2,775 km);
 • rekultywacja gruntów.
 
Powierzchnia obrębu: 443,02 ha

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 lipca 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:34

2022.07.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz gm. Jawornik Polski”

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz gm. Jawornik Polski”
- powierzchnia opracowania: 748,01 ha
- szacowana wartość inwestycji: 6,1 mln zł
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
 • budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek;
 • renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości;
 • rekultywacji  gruntów;
 • prac wynikających z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 lipca 2022 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:28

2022.04.19 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020", określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze"
- powierzchnia opracowania: 756,44 ha
- szacowana wartość inwestycji: 6,1 min zł

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
- budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek;
- renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości;
- rekultywacji gruntów;
- prac wynikających z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 kwietnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pL pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-21 12:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-21 12:17

2022.04.19 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów”

Powiat Przeworski w związku z planowanym zamówieniem publicznymi na:      Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji „Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze” w ramach działania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi:
 
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze” w zakresie:
 • budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami
pod drogami i zjazdami do działek (33,5 km);
 • renowacja rowów melioracyjnych (2,7 km);
 • rekultywacja gruntów (11,57 ha).
 
Powierzchnia obrębu: 897,58 ha

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 22 kwietnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-19 15:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-19 15:51

2002.04.13 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo–wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz gm. Jawornik Polski”
- powierzchnia opracowania: 748,01 ha
- szacowana wartość inwestycji: 6,1 mln zł

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 20 kwietnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-13 14:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-13 14:09

2021.10.15 - Rozeznanie cenowe rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia pn. ,,Dostawa serwera, macierzy dyskowej, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowania systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi”

Rozeznanie cenowe rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia pn.
,,Dostawa serwera, macierzy dyskowej, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowania systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi”
W razie dodatkowych pytań osobami do kontaktu są Pan Krzysztof Rzeczyca i Marek Markiewicz tel. 16 648 70 09, email: inf@powiatprzeworsk.pl
Prosimy o składanie wstępnej wyceny/kalkulacji kosztów drogą elektroniczną na adres starosta@powiatprzeworsk.pl do dnia 22 października 2021r. Wycena powinna zawierać zestawienie oferowanych urządzeń i oprogramowania z podaniem modelu i wersji, dokładny opis sprzętu, oprogramowania, kalkulację cenową dla każdej pozycji w kwocie netto + wartość VAT, prezentacje.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe rynku Plik pdf 230.57 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-10-15
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2021-10-15 13:36
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2021-10-15 13:58

2021.09.29 - Zapytanie o szacunkową wycenę na - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „modernizacji pasywnej infrastruktury teleinformatycznej i wykonanie instalacji systemu wizualizacji i nagłośnienia wraz z adaptacją akustyczną sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia zapraszam Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania zadania pt..: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. modernizacji pasywnej infrastruktury teleinformatycznej i wykonanie instalacji systemu wizualizacji i nagłośnienia wraz z adaptacją akustyczną sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku”  i sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz wsparciu Zamawiającego na etapie postępowania na roboty i w czasie wykonywania robót budowlanych.
W załączeniu do niniejszej wiadomości znajdą Państwo opis przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.
Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w możliwie najszybszym terminie.
Proszę przesłać szacunkową wycenę do dnia 04.10.2021r. na adres pocztowy zamowienia@powiatprzeworsk.pl . Wycena powinna zawierać kwotę netto oraz wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Gospodarczego i Zamówień Publicznych Panem Piotrem Sidor nr tel. 16 648 70 09 wew. 123.

Załączniki:

Opis Przedmiotu Zamówienia. Plik doc 17.93 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-09-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-29 13:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-09-29 13:53

2021.05.13 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Zapytanie o szacunkową wycenę
Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Mikulice-Wolica gmina Gać”
- powierzchnia opracowania: 598,38 ha
- szacowana wartość inwestycji: 5,0 mln zł
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 18 maja 2021 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-05-12
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2021-05-13 09:23
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2021-05-13 09:27

2021.03.31 - zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Zapytanie o szacunkową wycenę
Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej
na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Maćkówka gmina Zarzecze”

- powierzchnia opracowania: 440 ha
- szacowana wartość inwestycji: 3,8 mln zł

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 15 marca 2021 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-31 11:07
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-03-31 11:08

2021.03.24 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,, Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wraz z przebudową wnętrz - parter, I, II, III, IV piętra oraz rozbudową dachu”

Zamówienie na: 
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn. ,, Wykonanie robót budowlanych związanych
 z remontem wraz z przebudową wnętrz -  parter, I, II, III, IV piętra oraz rozbudową dachu” w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10
 
Nr sprawy: GZ.272.4.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-03-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-24 13:02

2021.03.16 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zamówienie na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku
 
Nr sprawy: GZ.272.3.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-03-16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-16 11:28

2021.03.08 - zapytanie o szacunkową wycenę na: Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego dla operacji: „Scalenie gruntów wsi Siennów, gm. Zarzecze" i „Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie, gm. Jawornik Polski"

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 15 marca 2021 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.

Załączniki:

3 Wzór umowy. Plik doc 64.43 KB
Zapytania szacunkow Plik txt 1.86 MB
Zapytanie Szacunkowe. Plik doc 154.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-08 15:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-03-08 15:06

2021.02.22 - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Zamówienie na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu  i Dróg  Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Nr sprawy: GZ.272.1.2021
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem  Platformy Zakupowej   na dedykowanej stronie Zamawiającego pod adresem https://powiatprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule .
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-02-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-02-22 12:09

2020.11.24 - Zapytanie ofertowe - Wybór instytucji finansowej zarządzajacej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2020 r. godz.15:30 w formie pisemnej w siedzibie: Powiat Przeworski ul. Jagiellońska 10 37-200 Przeworsk  za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników ) na adres: starosta@powiatprzeworsk.pl
W tytule wiadomości /na kopercie proszę podać nazwę zapytania tj. "Zapytanie ofertowe - Wybór instytucji finansowej prowadzącej i zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi".
Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJan Śliwa - Sekretarz Powiatu2020-11-24
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2020-11-24 09:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-12-18 13:22

2020.10.22 - zapytanie o szacunkową wycenę na: „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim (63mb)”

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 29 października 2020 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.

Planowany termin wykonania zamówienia:
I etap (skanowanie min. 32 mb) – do dnia 17.12.2020 r.
II etap (pozostałe mb) – do dnia 1.03.2021 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-10-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-10-22 12:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-10-27 11:14

2020.06.23 - zapytanie o szacunkową wycenę na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji „Scalenie gruntów wsi Łapajówka, gm. Zarzecze” – na obszarze 242,65 ha

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 26 czerwca 2020 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-06-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-06-23 15:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-06-23 15:44

2020.06.23 - zapytanie o szacunkową wycenę na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji „Scalenie gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 26 czerwca 2020 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2020-06-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-06-23 12:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-06-23 15:43

2019.12.10 - zapytanie o szacunkową wycenę na: Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego dla operacji „Scalenie gruntów wsi Łapajówka, gm. Zarzecze” – na obszarze 242,65 ha

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 13 grudnia 2019 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego.
Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2019-12-10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-12-10 15:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-12-10 15:46

2019.11.15 - zapytanie o szacunkową wycenę na: Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego dla operacji „Scalenie gruntów wsi Urzejowice, gm. Przeworsk na obszarze 1023,39 ha”

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 19 listopada 2019 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego.
Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2019-11-15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-11-15 12:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-11-15 12:28

2019.10.09 – zapytanie o szacunkową wycenę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego na zadaniu „Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Rączyna gm. Kańczu


Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 16 października 2019 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego.
Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Przewidywany termin zakończenia zamówienia do czasu zakończenia  robót budowlanych.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2019-10-09
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2019-10-09 12:33
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2019-10-09 12:39

2019.08.08 - zapytanie o szacunkową wycenę na: Opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania poscaleniowego dla operacji Scalenie gruntów wsi Siedleczka gm. Kańczuga na obszarze 738,89 ha

Szacunkową wycenę proszę przesłać niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej  ajedrzejec@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Proponowany termin wykonania usługi 15 stycznia 2020 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-08-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-08-08 11:27
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-08-08 11:29

2019.07.31 - zapytanie o szacunkową wycenę na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla operacji Scalenie gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna „Szewnia” na obszarze 145,08 ha

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 7 sierpnia 2019 r., na adres poczty elektronicznej  ajedrzejec@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego.
Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-07-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-07-31 13:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-07-31 13:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-01-10
data dodania: 2023-01-10
data dodania: 2023-01-10
data dodania: 2023-01-10
data dodania: 2023-01-10
data dodania: 2023-01-10
data dodania: 2023-01-10
data dodania: 2023-01-10
data dodania: 2023-01-10
data dodania: 2023-01-10
Przetargi
Treści
data dodania: 2023-03-22
data dodania: 2023-03-22
data dodania: 2023-03-22
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 23 marca 2023r. 09:11:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.