Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach przewodów sieci gazowej średniego ciśnienia

Na podstawie art. 61 §1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000).) oraz art. 113 ust 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust.3, art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
 
STAROSTA POWIATU PRZEWORSKIEGO zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach przewodów sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w miejscowości Krzeczowice etap I" na działkach nr 532, 523, 472, 469. Postępowanie w przedmiocie sprawy zostaje wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-18 07:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-16 13:51

Wykaz Nr 5/2022 - nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Gniewczynie Łańcuckiej gm. Tryńcza, przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Przeworski działając na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gniewczynie Łańcuckiej gm. Tryńcza, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-11-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 07:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-18 07:51

Wykaz Nr 4/2022 - nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w m. Przeworsk Obręb nr 3, przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Przeworski działając na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Przeworsk Obręb nr 3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Załączniki:

Wykaz Nr 4_2022 - Przeworsk Plik pdf 422.43 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-11-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 07:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-18 07:47

Wykaz Nr 3/2022 - nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w m. Kańczuga, przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Przeworski działając na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Kańczuga, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Załączniki:

Wykaz nr 3_2022 - Kańczuga Plik pdf 417.05 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-11-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 07:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-18 07:44

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przeworsk Obręb nr 1 oznaczonej jako działka nr 548/14

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przeworsk Obręb nr 1 oznaczonej jako działka nr 548/14.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-18 15:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-18 15:27

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty
Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie działki nr 1876/2 będącej własnością Skarbu Państwa z działką
nr 1876/3 będącej własnością Powiatu Przeworskiego położone w m. Przeworsk Obręb nr 4.

 
 
  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia:  do 30.06.2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-01 12:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-12 08:56

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Starosta Przeworski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący w jednostce regulamin udzielenia zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-02-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-09 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-24 09:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku

Starostwo Powiatowe w Przeworsku zwraca się z zapytaniem o wycenę ogrodzenia cmentarza cholerycznego przy ul. Pod Chałupkami w Przeworsku.
Należy wykonać:
  1. ogrodzenie o wymiarach 43m (metalowe słupki + siatka + furtka)
  2. chodnik 5 m (5x1)(krawężnik + kostka brukowa 4 mm).
Termin wykonania roboty ustala się na 30 wrzesień 2021 r.
Zamknięte oferty oznaczone napisem:
„ WYCENA OGRODZENIA CMENTARZA CHOLERYCZNEGO POD CHAŁUPKAMI” należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 IV piętro p. 419.
 
Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca  2021 r. o godz. 1200.
Bliższych informacji udzielają:
1. Pani Marta Kulita p. 414 – tel. 16 648-70-09 wew. 105 w godz. od 800 do 1500.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-25 11:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-16 08:31

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku

1. Halina Wiśniewska - nr uprawnienia 3273
2. Piotr Szczepanik - nr uprawnienia 6022

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-06-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-06-07 14:03

ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego

Szanowni Państwo,
W imieniu Starosty Przeworskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego, wraz z wymaganymi dokumentami.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-31 15:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-31 14:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 27 listopada 2022r. 10:36:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.