Biuro rzeczy znalezionych

 Starostwo Powiatowe w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Jagiellońska 10

 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 II piętro pokój 210/2

 tel. (16) 648 70 09 wew. 163

 tel. (16) 648 80 88 wew. 163

 Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Zarządzenie Nr 35/2015

Starosty Przeworskiego

z dnia 16 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 o rzeczach znalezionych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 397) i § 11 pkt 4 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przeworsku zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się regulamin działalności Biura Rzeczy Znalezionych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2015 roku.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-01-20
Publikujący Administrator BIP 2012-07-04 14:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-01 09:48