Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022r. poz.1327) w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-10-06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-06 14:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-06 14:34

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-08-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 13:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 13:24

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020r. poz.1057- ze zm.) w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-10-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-19 14:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-19 14:25

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-04-16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-04-16 13:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-04-16 13:09

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020r. poz.1057) w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2020-09-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-09-17 14:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-09-17 14:25

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.511 z późn.zm.) w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-10-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-10-01 11:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-10-01 11:55

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-05-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-05-08 09:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-05-08 09:43

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 z późn.zm.) w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-09-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-09-24 15:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-09-24 15:35

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 -j.t.) w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-09-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-09-01 09:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-09-01 09:54

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016. 1817) w sprawie projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-03-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-03-02 10:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-03-02 10:09

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-09-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-09-09 12:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-09-15 12:34

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu współpracy Powiatu przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-10-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-10-22 09:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-10-22 09:22

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2014-11-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2014-11-13 15:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2014-11-13 15:10

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2014-11-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2014-11-13 15:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2014-11-13 15:09

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-11-13
Publikujący Jan Śliwa - Sekretarz Powiatu 2012-11-13 11:18
Modyfikacja Jan Śliwa - Sekretarz Powiatu 2012-11-13 11:19

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Załączniki:

sprawozdanie z konsultacji 2012 Plik pdf 346.37 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-10-09
Publikujący Administrator BIP 2012-10-09 15:09
Modyfikacja Administrator BIP 2012-10-09 15:10

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w ramach inicjatywy lokalnej.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2011 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-08-17
Publikujący Administrator BIP 2012-08-17 10:47
Modyfikacja Administrator BIP 2012-08-17 10:47