Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

1. Działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2023.571 - ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr    /    /23 z dnia  września 2023 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2023-09-26
Publikujący Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-09-26 14:23
Modyfikacja Ewelina Darzycka - Podinspektor 2023-09-26 14:37

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

 1. Działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2022.1327- ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 367/136/22 z dnia 12 września 2022 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-09-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-13 09:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-14 11:53

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

 1. Działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020.1057- ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 231/85/21 z dnia 28 wreśnia2021 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-09-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-29 14:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-09-29 14:08

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

 1. Działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020.1057) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 75/27/20 z dnia 18 sierpnia 2020 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-08-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-08-18 16:07
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-08-18 16:17

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

 1. Działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 74/34/19 z dnia 6 września 2019 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-09-06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-09-06 10:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-09-06 10:31

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

 1. Działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450, z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 51/24/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-08-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-08-23 09:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-08-23 09:58

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

 1. Działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 -j.t) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 47/21/17 z dnia 28 lipca 2017 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-07-31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-07-31 14:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-08-01 07:58

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”

 1. Działając na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016. 2046) oraz Uchwały Nr XIII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 11/5/17 z dnia 22 lutego 2017r. przedkłada do konsultacji projekt „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-02-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-02-22 14:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-02-22 14:23

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

1. Działając na podstawie art.5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239-j.t) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 54/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-08-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-08-02 12:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-08-02 12:36

Roczny program współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Dokumentu wpływającego na zakres współpracy Powiatu Przeworskiego z sektorem pozarządowym.

Termin składania uwag i propozycji do projektu to 15 lipca br.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-06-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-06-22 11:52

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

1. Działając na podstawie art.5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 61/27/15 z dnia 30 września 2015r. przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2015-10-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-10-01 11:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-10-01 12:06

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

1. Działając na podstawie art.5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 79/33/14 z dnia 7 listopada 2014 roku  przedkłada do konsultacji projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców Powiatu Przeworskiego z treścią dokumentu oraz zebranie uwag co do jego treści.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2014-11-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2014-11-14 14:47

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

1. Działając na podstawie art.5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 65/24/14 z dnia 29.08.2014 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.


    Obowiązek przyjmowania przedmiotowego Programu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym. 

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 30.08.2014 rok i zostaną zakończone w dniu 19.09.2014 rok.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu Programu, który jest do pobrania ze strony internetowej Starostwa www.powiatprzeworsk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Opinie i uwagi należy składać na Formularzu Konsultacji dostępnym również na ww. stronie internetowej, ponadto można osobiście odebrać Formularz i projekt Programu w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych w pok. nr 422 (4 piętro) budynek Starostwa Powiatowego w Przeworsku mieszczący się przy ul. Jagiellońskiej 10,37-200 Przeworsk. 

   Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa (wyżej podany), drogą elektroniczną na adres e- mail: starosta@powiatprzeworsk.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub złożyć bezpośrednio na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego, pokój nr 419 we wskazanym powyżej terminie. 

4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu przeworskiego. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o wynikach konsultacji i podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprze opublikowania na stronie internetowej Starostwa, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

   Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Przeworskiego w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych.

Do pobrania:

Uchwała w sprawie konsultacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy z OP 2015

Formularz konsultacji

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2014-08-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2014-08-29 18:15

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok"

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

1. Działając na podstawie art.5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 59/30/13 z dnia 26.09.2013 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

    Obowiązek przyjmowania przedmiotowego Programu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 27.09.2013 r. i zostaną zakończone w dniu 21.10.2013r.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu Programu, który jest do pobrania ze strony internetowej Starostwa www.powiatprzeworsk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Opinie i uwagi należy składać na Formularzu Konsultacji dostępnym również na ww. stronie internetowej, ponadto można osobiście odebrać Formularz i projekt Programu w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych w pok. nr 420, 4 piętro, budynek Starostwa Powiatowego w Przeworsku mieszczący się przy ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk.

   Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa (wyżej podany), drogą elektroniczną na adres e- mail: starosta@powiatprzeworsk.pl  lub złożyć bezpośrednio na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego, pokój nr 419 we wskazanym powyżej terminie.

4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu przeworskiego.

   Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

   Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o wynikach konsultacji i podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprze opublikowania na stronie internetowej Starostwa, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

   Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Przeworskiego w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2013-09-26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-09-26 15:27

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

ZARZĄD POWIATU

PRZEWORSKIEGO

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

1. Działając na podstawie art.5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego zgodnie z Uchwałą Nr 130/73/12 z dnia 09.10.2012 r. – do pobrania, przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Załączniki:

projekt uchwaly 09.10.2012 Plik doc 21.50 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-10-09
Publikujący Administrator BIP 2012-10-09 15:02
Modyfikacja Jan Śliwa - Sekretarz Powiatu 2012-10-10 14:11

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Przeworskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt cytowanej uchwały dostępny jest do pobrania <<tutaj>>.

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 11.07.2012 r. i zostaną zakończone w dniu 01.08.2012 r.
3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat w/w projektu uchwały. Opinie i uwagi należy składać na formularzu konsultacji<<do pobrania>>. Opinię należy przesłać w następujący sposób:
 •  drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,
 •  złożyć bezpośrednio na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, pokój nr 419 we wskazanym powyżej terminie. 
4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren powiatu przeworskiego.

5. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

6. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej Starostwa, a także na tablicy ogłoszeń w/m.

7. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Przeworskiego w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-07-11
Publikujący Administrator BIP 2012-07-11 10:20
Modyfikacja Administrator BIP 2012-07-11 10:22
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
Przetargi
Treści
data dodania: 2023-10-02
data dodania: 2023-10-02
data dodania: 2023-09-29
data dodania: 2023-09-29
data dodania: 2023-09-28
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 04 października 2023r. 09:12:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.