Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-01-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-01-30 08:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-01-30 08:53

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-12-12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-12-12 14:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-12-12 15:13

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 r.

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-10-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-10-29 15:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-10-30 13:11

Otwarty konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U.2017.2030 t.j. z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Przeworskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na

Część I: Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

Część II: Realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2019 roku.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-10-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-10-29 14:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-10-29 15:25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-05-11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-05-11 10:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-05-11 10:41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-04-06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-04-06 14:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-04-06 14:44

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-04-06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-04-06 14:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-04-06 14:33

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-02-16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-02-16 15:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-02-16 15:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
 
I. Rodzaj zadania i forma jego realizacji:
1. Nazwa zadania: Popularyzacja i upowszechnianie różnych dziedzin sportu, m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
2. Zadanie dotyczy realizacji na terenie powiatu przeworskiego imprez sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2018-01-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2018-01-19 11:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2018-01-19 11:49

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-11-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-11-30 14:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-11-30 14:41

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817- j.t.) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-10-27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-10-27 15:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-11-13 13:18

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255);  w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 -j.t)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-10-27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-10-27 15:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-10-27 15:42

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-05-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-05-18 13:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-05-18 13:22

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-04-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-04-13 12:13
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-04-13 12:16

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniu konkursowemu.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-04-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-04-13 11:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-05-09 12:17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-03-08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-03-08 14:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-03-08 14:21

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817- tjt.) Zarząd Powiatu Przeworskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-02-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-02-07 15:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-02-07 15:31

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-02-07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-02-07 15:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-04-24 10:32

Otwarte konkursy ofert - nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

W dniu 3 września 2016 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie określa:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
  1. ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
  2. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
  3. wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) - zał. nr 2, 4, 6.)
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-01-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-01-17 15:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-01-17 15:28

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2017 roku.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.239- j.t.) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2017 roku.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-10-27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-10-27 15:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-10-28 08:29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U.2015.1255);  w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2016.239 -j.t)

Zarząd Powiatu Przeworskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2017 roku.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-10-27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-10-27 15:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-11-29 09:11

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118- j.t.) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-04-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-04-29 14:35

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

Zarząd Powiatu Przeworskiego

Na podstawie art. 11 ust.1, pkt 1, ust.2,ust.3, ust.4, art.13-art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016.239- j.t.) oraz Uchwały Rady Powiatu  Przeworskiego Nr VIII/60/15 z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Ogłasza otwarty konkurs ofert

 na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-04-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-04-29 14:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-06-01 13:24

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 Ogłoszenie
Otwartego Konkursu Ofert
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego
Na podstawie art. 11 ust.1, pkt 1, ust.2, ust.3, ust.4, art.13-art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118- j.t.) oraz Uchwały Rady Powiatu  Przeworskiego Nr VIII/60/15 z dnia 9 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Ogłasza otwarty konkurs ofert
 na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2016-03-10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-03-10 15:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-04-15 07:58

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2016 roku

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118- j.t.) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2016-03-10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-03-10 15:13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie
Otwartego Konkursu Ofert

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015r. poz.1255);  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r. poz.1118 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu Przeworskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Przeworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2016 roku.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2015-11-10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-11-10 13:29
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-12-14 13:23

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

 na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie:

- kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Powiatu Przeworskiego działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego  Nr XLVII/311/14 z dnia 7 listopada 2014 rok w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.)  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu przeworskiego.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2015-05-05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-05-05 12:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-06-09 14:03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie:

- kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Przeworskiego działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXVII/246/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2014-04-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2014-04-30 13:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2014-06-05 12:33

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Przeworskiego działając na podstawie Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXVII/246/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu przeworskiego.

  1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu przeworskiego na rok 2014 z zakresu:

Załączniki:

Wyniki otwartego konkursu ofert Plik pdf 659.61 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2014-02-24 11:12
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2014-04-02 09:26
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
data dodania: 2023-10-17
Przetargi
Treści
data dodania: 2023-12-05
data dodania: 2023-12-04
data dodania: 2023-12-04
data dodania: 2023-12-04
data dodania: 2023-12-04
data dodania: 2023-12-04
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 11:35:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.