Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia / wznowienia / wyznaczenia granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 871 z działkami przyległymi położonymi w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

Zawiadamiamy, że w dniu 21.10.2022 r. (Środa) o godz. 15.00 odbędzie się ustalenie/wznowienie/wyznaczenie granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 871 z działkami przyległymi nr: 870, 872, 873, 875/1,814, 815, 816 położonymi w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.
W związku z tym zapraszam Pana (Panią) do przybycia na działkę 871 w dniu 21.10.2022 r. (Środa) na godz. 15.00 w charakterze osoby zainteresowanej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-22 12:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-22 12:06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia - przyjęcia punktów granicznych działek w jednostce ewidencyjnej 181404 2 Jawornik Polski obręb 0006 Manasterz

Działając podstawie art. § 38 Rozporządzenia Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021, poz 1390) oraz zgodnie z art.26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 2052 oraz 2021r. poz. 922) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej o nr id: GG.6640.1867.2022 do wykonania prac geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic, działek w jednostce ewidencyjnej 181404 2 Jawornik Polski obręb 0006 Manasterz
 
obręb nr. działki działki sąsiednie data godzina miejsce ustaleń
0006 1588, 1589/1, 1590/1,1590/2, 1590/3,1591/1 748 19.10.2022 12:00 czynności odbędą się na gruncie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-20 16:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-20 16:26

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych / wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 1044 z działkami przyległymi położonymi w miejscowości Zarzecze

Zawiadamiamy, że w dniu 20.10.2022 r. o godzinie 9:00 i 11:15 odbędzie się ustalenie granic / wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 1044 z działkami przyległymi: 1007/2, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1045, 1046, 1047, 1048/1, 1048/2, 1049, 1050, 1051, 1052, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1053, 1054, 1055/1, 1055/2,1056, 1057, 1058, 1059/1, 1059/2, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1079, 1065, 1066, 1067/1, 1067/3, 1069, 1070/1, 1071/1, 1072/1, 1073, 1075, 1080, 1082, 1084/1, 1084/2, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097/2, 1078, 1076, 1098/1 położonymi w miejscowości Zarzecze. W związku z powyższym zapraszam do przybycia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających w/w działkami w charakterze zainteresowanych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-20 15:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-20 15:57

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działki nr 695/1 oraz działek sąsiednich położonych w obrębie ewidencyjnym Leżachów, Czerce i Czerwona Wola gmina Sieniawa

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działki nr 695/1 oraz działek sąsiednich nr: 696, 693, 690, 695/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Leżachów gmina Sieniawa, działek sąsiednich nr: 377, 780, 788 położonych w obrębie ewidencyjnym Czerce gmina Sieniawa i działek sąsiednich nr: 876, 877, 878, 879, 880, 883, 884/2, 884/4, 884/3, 885 położonych w obrębie ewidencyjnym
Czerwona Wola gmina Sieniawa.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-16 14:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-16 14:43

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działki nr 688 oraz działek sąsiednich położonych w obrębie ewidencyjnym Leżachów gmina Sieniawa

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działki nr 688 oraz działek sąsiednich nr: 100, 697/2, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 600 położonych w obrębie ewidencyjnym Leżachów gmina Sieniawa.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-16 14:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-16 14:45

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działki nr 517/5 oraz działek sąsiednich położonych w obrębie ewidencyjnym Dybków i Leżachów gmina Sieniawa

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działki nr 517/5 oraz działek sąsiednich nr: 480, 518, 532, 553, 513, 511, 514/1, 514/2, 514/3, 515, 517/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Dybków gmina Sieniawa i działki sąsiedniej nr: 1/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Leżachów gmina Sieniawa
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-16 14:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-16 14:39

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działki nr 695/3 oraz działek sąsiednich położonych w obrębie ewidencyjnym Leżachów i Czerwona Wola gmina Sieniawa

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działki nr 695/3 oraz działek sąsiednich nr: 696, 695/2, 695/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Leżachów gmina Sieniawa i działek sąsiednich nr: 886, 891/1, 912, 972, 914, 915, 860 położonych w obrębie ewidencyjnym Czerwona Wola gmina Sieniawa.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-16 14:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-16 14:40

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Mirocin dz. nr 1668/2,1668/6 i sasiadujące

Działając na podstawie art. 11, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 2021.1990 t.j.) art. 33 rozporządzenia o Ewidencji Gruntów i Budynków z 27.07.2021 (Dz.U.2021.1390) na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej id: GG.6640.1719.2022 do
wykonania prac geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Mirocin dz. nr 1668/2 ,1668/6
 
obręb Nr działki Działki sąsiednie data godzina Miejsce ustaleń
Mirocin 1668/2 1467,1667/2,1668/6 11.10.2022 12.00 czynności odbędą się na gruncie
Mirocin 1668/6 1668/7,1667/2,1668/2, 1667/1 11.10.2022 12.00 czynności odbędą się na gruncie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-15 15:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-15 15:30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w jednostce ewidencyjnej Nowosielce działki nr 2525/2 i 2526 i sąsiadujące

Zawiadamia się, że zgodnie z §33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz. U. 2021 poz. 1390/, zgodnie z art.32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej id: GG.6640.975.2022 do wykonania prac geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Nowosielce dz. 2525/2 i 2526.
 
Obręb Nr działki Działki sąsiednie Data Godzina Miejsce ustaleń
Nowosielce 2525/2, 2526 2533 04.10.2022 r. 8.00 czynności odbędą się na gruncie
Nowosielce 2525/2, 2526 2528 04.10.2022 r. 8.00 czynności odbędą się na gruncie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-12 13:13
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-12 13:14

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 645 położonej w obrębie Grzęska z działkami sąsiednimi

Zawiadamiamy, że w dniu 11.10.2022 odbędzie sie ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 645 położonej w obrębie Grzęska z działkami nr 620, 621, 644, 646, 665, 666.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godzinie 9:00 na gruncie działki nr 645 w obrębie Grzęska.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-09-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-12 12:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-12 12:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Pouczenie Plik doc 25.00 KB
Podstawa prawna zawiadomienia Plik pdf 102.03 KB
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-08-23
data dodania: 2022-08-23
data dodania: 2022-08-23
data dodania: 2022-08-23
data dodania: 2022-08-23
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
Przetargi
Treści
data dodania: 2022-09-23
data dodania: 2022-09-23
data dodania: 2022-09-21
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 25 września 2022r. 07:47:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.