Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 354 z działkami przyległymi położonymi w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25.08.2022 r. ( Czwartek ) o godz. 15.00 odbędzie się ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 354 z działkami przyległymi: 362, 363, 364, 355, 273 położonymi w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.
W związku z tym zapraszamy Pana (Panią) do przybycia na działkę nr 354 w dniu 25.08.2022 r. (Czwartek) na godz. 15.00 w charakterze osoby zainteresowanej.
Z czynności ustalenia i przyjęcia znaków granicznych zostanie sporządzony protokół.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-04 13:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-04 13:59

Zawiadomienie o ustaleniu / przyjęciu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3552/3, 3551/3, 3551/10, 3551/7, 3551/14 z działkami przyległymi położonymi w miejscowości Przeworsk - obręb nr 3

Zawiadamiamy, że w dniu 12.09.2022 r. o godzinie 9:00 odbędzie się ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości podlegających podziałowi oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3552/3, 3551/3, 3551/10, 3551/7, 3551/14 z działkami przyległymi: 3553, 3536, 3538/2, 3552/4, 3552/2, 3551/12, 3551/11, 3551/8, 3551/6, 3551/13, 3554/1 położonymi w miejscowości Przeworsk - obręb nr 3.
W związku z powyższym zapraszamy do przybycia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających w/w działkami w charakterze zainteresowanych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-05 13:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-05 13:01

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 302/13, 302/1 z działkami przyległymi położonymi w miejscowościach: Wólka Ogryzkowa i Gorzyce

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26.08.2022 r. (Piątek ) o godz. 10.00 odbędzie się ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 302/13, 302/1 z działkami przyległymi: 299,302/7, 301, 300,302/2,302/3,302/9,302,10,302/11, położonymi w miejscowości Wólka Ogryzkowa, oraz działkami 779, 778, 724, 722, 719, 704,703,702,701,700 płożonymi w miejscowości Gorzyce.
W związku z tym zapraszamy Pana (Panią) do przybycia na działkę nr 302/12, 302/1 w dniu.26.08..2022 r. (Piątek ) o godz. 10.00 w charakterze osoby zainteresowanej.
Z czynności ustalenia i przyjęcia znaków granicznych zostanie sporządzony protokół.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-04 13:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-04 13:53
rozwiń archiwum
zwiń archiwum