Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Status prawny, organizacja i zadania Powiatu

Dane ogólne
Powiat Przeworski leży w południowo - wschodniej  Polsce, w Województwie Podkarpackim. Swym zasięgiem obejmuje doliny dopływów Mleczki: Markowianki i Mleczki Zarzecznej, jak i dolinę samej Mleczki, która wpada do bocznego dopływu Sanu - Wisłoka. Od północy ograniczony jest widłami Wisłoka i Sanu, od wschodu i zachodu dwoma morenowymi wzgórzami, pozostawionymi przez lodowce i rzeki polodowcowe zaś od południa sięga po Pogórze Dynowskie. Stolicą powiatu jest Przeworsk. Powierzchnia powiatu wynosi 698 km2, liczba mieszkańców około 79 tysięcy.
Podstawy prawne działania Powiatu
Powiat  Przeworski jest  jednostką samorządu terytorialnego działającą od dnia 1 stycznia 1999 r. na podstawie:
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
  z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998r. Nr 103, poz. 652)
 • Statutu Powiatu Przeworskiego  uchwalonego 29 grudnia 1998 r. Uchwałą
  Nr 10/IV/98  Rady Powiatu Przeworskiego  (jednolity tekst przyjęty Uchwałą
  Nr XXXII/173/01  Rady Powiatu Przeworskiego  z dnia 30 października 2001 r. opublikowaną w Dz. Urzęd. Województwa Podkarpackiego Nr 95 poz. 1639
  z 2001r.).
Powiat posiada osobowość prawną. 
Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.
O ustroju powiatu stanowi jego statut.
Organizacja
            Powiat Przeworski  stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:  
Siedzibą władz powiatu jest miasto Przeworsk.
Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem organów powiatu.
Organami powiatu są:
 
1)  rada powiatu,
2)  zarząd powiatu.
Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja rady trwa
4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. W skład Rady Powiatu Przeworskiego wchodzi 21 radnych.
 
Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład Zarządu Powiatu Przeworskiego wchodzą:  Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta i 1 Członek Zarządu.
 
Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia działalności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 
Zakres działania i zadania powiatu
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1)  edukacji publicznej,
2)  promocji i ochrony zdrowia,
3)  pomocy społecznej,
4)  polityki prorodzinnej,
5)  wspierania osób niepełnosprawnych,
6)  transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 7)  kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8)  kultury fizycznej i turystyki,
9)  geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu. Ustawy mogą  określać również  niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Powiat może zawierać także porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2006-08-31
Publikujący Administrator BIP 2006-08-31 13:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-12-30 13:46
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2023r. 08:44:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.