XML

Zadanie publiczne pt. Rajd rowerowy leśnymi szlakami. Ciekawe miejsca w gminie Adamówka. Z cyklu Poznaj swój Powiat Przeworski

Fundacja „Nasza Scheda”, złożyło w dniu 23 lipca br. ofertę w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pt. Rajd rowerowy leśnymi szlakami. Ciekawe miejsca w gminie Adamówka. Z cyklu: Poznaj swój Powiat Przeworski”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 30 lipca 2021 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-07-23 13:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-07-23 13:35