XML

Zadanie publiczne pt. „I Przeworski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej”

Stowarzyszenie  ArtMusicArtist, z siedziba w Krakowie, ul. płk. Beliny – Prażmowskiego 20 A/1, złożyło  w dniu 22 lutego 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „I Przeworski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 28 lutego 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2022-02-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-02-22 16:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-22 16:45