XML

Zadanie publiczne pt. „Muzyczne Lato w Pałacu w Zarzeczu”- cykl koncertów kameralnych”

Stowarzyszenie  ArtMusicArtist, z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Beliny – Prażmowskiego 20 A/1, złożyło w dniu 26 kwietnia 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Muzyczne Lato w Pałacu w Zarzeczu”- cykl koncertów kameralnych”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 2 maja 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2022-04-26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-26 14:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-26 14:27