XML

Zadanie publiczne pt. „Czuwanie Młodych Creator 2022”

Fundacja Creator, z siedziba w Przeworsku, ul. Kościelna 7, 37-200 Przeworsk, złożyła  w dniu 6 maja 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Czuwanie Młodych Creator 2022”.  Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 17 maja 2022 roku.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uproszczona oferta zadania publicznego - Czuwanie Młodych Creator 2022 Plik pdf 984.39 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-05-10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 12:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 12:02