XML

Zadanie publiczne pt." Dzień Dziecka z Pogórzaninem"

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej, Świętoniowa 100, 37-200 Przeworsk, złożyło  w dniu 13 maja 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Dzień Dziecka z Pogórzaninem”.  Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 20 maja 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-05-13
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2022-05-13 13:42
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2022-05-13 13:45