XML

Zadanie publiczne pt.„Oratorium dla nienarodzonych – koncert z okazji Dnia Dziecka Utraconego”

Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Życia, z siedzibą w Widaczowie nr 75 , 37-232 Jawornik Polski, złożyło  w dniu 04 lipca 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Oratorium dla nienarodzonych – koncert z okazji Dnia Dziecka Utraconego”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 10 lipca 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-07-04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-04 15:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-04 15:06