XML

Zadanie publiczne pt.„Nieodkryty Powiat Przeworski”

Fundacja Fucco, 64-125 Poniec Drożdżyńskiego 15, złożyło  w dniu 19 lipca 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Nieodkryty Powiat Przeworski”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 26 lipca 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-07-20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-20 08:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-20 08:36