XML

Zadanie publiczne pt.„Wyjazd studyjny połączony z warsztatami do miejscowości Bukowiec"

Stowarzyszenie Centrum Promocji Rozwoju Wsi Rączyna, złożyło  w dniu 27 lipca 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd studyjny połączony z warsztatami do miejscowości Bukowiec". Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 2 sierpnia 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-07-27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-27 15:18
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-27 15:18