XML

Zadanie publiczne pt.„Mikołajki – baw się razem z nami”

Fundacja Razem Możemy Więcej złożyła w dniu 15 września  2022 roku ofertę
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt.  „Mikołajki – baw się razem z nami”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 21 września 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-09-15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-15 14:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-15 14:42