XML

Zadanie publiczne pt. „Organizacja koncertu „Nadzieja spotkania”

Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Życia, złożyło  w dniu 16 września 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja koncertu „Nadzieja spotkania”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 25 września 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-09-19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-19 15:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-19 15:37