XML

Zadanie publiczne pt. „Rodzinny Piknik Questingowy z grywalizacją pamięci mjr Ludomira Wolskiego z Siennowa”

Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, złożyło  w dniu 28 września 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego tj. organizacji dwóch imprez powiatowych pt. „Rodzinny Piknik Questingowy z grywalizacją pamięci mjr Ludomira Wolskiego z Siennowa”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 4 października 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-09-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-09-28 15:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-28 22:15