XML

Zadanie publiczne pt. Wykład popularnonaukowy – Kultura przeworska. Chronologia, zasięg oraz charakterystyka pojęcia

Fundacja Stella Orientalis, złożyła  w dniu w listopada 2022 roku ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pt. „Wykład popularnonaukowy – Kultura przeworska. Chronologia, zasięg oraz charakterystyka pojęcia”. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tj. do dnia 15 listopada 2022 roku.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-11-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-09 12:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-09 12:52