XML

Informacja dla przedsiębiorców. Ważna zmiana w ustawie o odpadach.

Starosta Przeworski informuje, że 22 stycznia 2015 r. w opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 122 ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejsze zmiany, które wprowadza ustawa dotyczą między innymi:

• przedłużenia okresu utrzymania w mocy decyzji wydanych na podstawie przepisów „starej" ustawy o odpadach (z 27 kwietnia 2001 r.), zmiana art.232 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy decyzje:

-zezwolenia na zbieranie odpadów,

-zezwolenia na odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,

-decyzje wydane na podstawie art.31 ust.3 oraz art.32 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do wyżej wskazanego terminu należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
Wytworzył2015-01-26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-01-26 11:07