XML

2021.02.22 - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Zamówienie na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu  i Dróg  Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Nr sprawy: GZ.272.1.2021
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem  Platformy Zakupowej   na dedykowanej stronie Zamawiającego pod adresem https://powiatprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule .
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-02-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-02-22 12:09