XML

2021.03.24 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,, Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wraz z przebudową wnętrz - parter, I, II, III, IV piętra oraz rozbudową dachu”

Zamówienie na: 
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn. ,, Wykonanie robót budowlanych związanych
 z remontem wraz z przebudową wnętrz -  parter, I, II, III, IV piętra oraz rozbudową dachu” w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 10
 
Nr sprawy: GZ.272.4.2021
 
Tryb udzielanie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatprzeworsk.logintrade.net/
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz  SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://powiatprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2021-03-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-03-24 13:02