XML

2022.04.19 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020", określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Żurawiczki gm. Zarzecze"
- powierzchnia opracowania: 756,44 ha
- szacowana wartość inwestycji: 6,1 min zł

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
- budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek;
- renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości;
- rekultywacji gruntów;
- prac wynikających z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 kwietnia 2022 r., na adres poczty elektronicznej geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pL pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-04-21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-04-21 12:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-21 12:17