XML

2022.07.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę wykonania usługi: „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Hadle Kańczuckie, gmina Jawornik Polski”

Powiat Przeworski, zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania usługi pod nazwą: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scaleń gruntów objętych Programem RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako „Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego realizowanego w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Hadle Kańczuckie, gmina Jawornik Polski”
- powierzchnia opracowania: 460,21 ha
- szacowana wartość inwestycji: 3,7 mln zł
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego w zakresie:
-  budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek
- renowacji rowów melioracyjnych o łącznej długości,
- rekultywacji  gruntów
- prace wynikające z warunków objęcia w posiadanie nowych gruntów.

Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 25 lipca 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, pocztą lub osobiście na adres zamawiającego. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-07-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 15:23