XML

2022.10.24 - zapytanie o szacunkową wycenę na: „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim”

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1933 z zm.), Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego na:
„Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskim
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania tych usług.
 
Przedmiotem zamówienia są prace związane z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w bazie danych systemu teleinformatycznego, służącego do zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zwanym w dalszej części Warunków technicznych PZGiK), w tym pozyskanie kopii cyfrowych dokumentów analogowych tego zasobu dla powiatu przeworskiego, w zakresie opracowań:
 • Dokumentacja 50mb (1980-2020) przeznaczona do cyfryzacji obejmuje operaty techniczne: podziały, scalenia i podziały, rozgraniczenia, scalenia i wymiany gruntów, regulacja stanów prawnych, wznawiania lub wyznaczania punktów granicznych, operaty leśne, operaty z opracowania dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów, operaty z aktualizacji mapy zasadniczej oraz inwentaryzacji powykonawczej.
 • Skanowanie dokumentów 10mb uzasadniających wpis do bazy danych operatu ewidencyjnego (wykazy dowodów zmian) z okresu od 1969 do 1999 roku wraz z dostawą oprogramowania do przeglądania i wyszukiwania zeskanowanych dokumentów.
 • Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych poprzez:.
 1. ułożenie dokumentacji wewnątrz teczek w porządku archiwalnym, usunięcie części metalowych.
 2. umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubości nie przekraczającej 5cm.
 3. opisanie teczki aktowej.
W ramach prac należy:
 1. Wykonać inwentaryzację udostępnionych przez Zamawiającego materiałów analogowych stanowiących dokumenty PZGiK.
 2. Wykonać przeniesienie przekazanych materiałów do kopii cyfrowych i dokonać indeksacji.
 3. Przekazać kopię plikową ucyfrowionych dokumentów oraz wykonanych rejestrów na dysku zewnętrznym.
 4. Utworzyć zakresy przestrzenne.
 5. Uzupełnić rejestr operatów geodezyjnych (technicznych) zarówno o brakujące obiekty operatów, jak i o brakujące wartości atrybutów opisowych i geometrycznych (w tym zakresy przestrzenne) obiektów operatów, a także właściwe relacje z innymi rejestrami i ewidencjami.
 
 1. Uzupełnić rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych analogicznie jak przy rejestrze operatów.
 2. Uzupełnić rejestr dokumentów składowych operatów analogicznie jak przy rejestrze operatów.
 3. Uzupełnić rejestr dokumentacji cyfrowej wraz z osadzeniem w bazie danych systemu teleinformatycznego kopii cyfrowych dokumentów analogowych zasobu a także uzupełnić jego powiązania relacyjne ze wszystkimi ww.  rejestrami.
 4. Utworzyć zbiory metadanych rejestrów przestrzennych.
 
 
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 190.
 
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 27 października 2022 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
 
Planowany termin wykonania zamówienia - do dnia 27 grudnia 2022 r.
 
 
UWAGA:
            Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1933 z zm.),  Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego na „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przeworskimzwracam się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny realizacji przedmiotowego zadania.
 
Dokonana wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, a tym samym do zastosowania odpowiedniej procedury do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia i nie będzie stanowić wiążącej umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-24 11:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-24 11:51