XML

2023.04.18 - Zapytanie o szacunkową wycenę na: „Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski

Działając na podstawie art. 28 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1710 z zm.) w związku z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zamawiający – Powiat Przeworski, zamierzający udzielić zamówienia publicznego na:
„Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski
zwraca się z zapytaniem o szacunkową wycenę wykonania tych robót budowalnych.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  – tel. 16 648 70 09 wew. 170.
Szacunkową wycenę proszę przesłać do dnia 24 kwietnia 2023 r., na adres poczty elektronicznej  geodetapowiatowy@powiatprzeworsk.pl, lub pocztą. Wycena powinna zawierać kwotę netto + wartość VAT.
Planowany termin wykonania zamówienia - do dnia 27 grudnia 2024 r.

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Hadle Kańczuckie Plik zip 28.07 MB
Zapytanie o szacunkową wycenę 18.04.2023. Plik doc 146.00 KB
Zapytanie o szacunkową wycenę 18.04.2023 Plik pdf 519.24 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2023-04-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-04-18 15:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-04-18 15:29