XML

2022.02.17 - Prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z dróg Powiatu Przeworskiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Z uwagi na wartość zamówienia postępowanie wyłączone jest ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129ze zm.)
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
 
Z A P R A S Z A MY
do złożenia oferty na zadanie pn.:
 
Prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z dróg Powiatu Przeworskiego
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2022-02-17
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2022-02-17 14:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-02-25 13:18