Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl

ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego

Szanowni Państwo,
W imieniu Starosty Przeworskiego zapraszam do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Przeworskiego, wraz z wymaganymi dokumentami.
Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy spełniają określone niżej kryteria:
  1. posiadających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 3 lat,
  2.  posiadają wiedzę i doświadczenie, z zakresu sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, które dotyczyły w szczególności ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację celu publicznego oraz z tytułu szkód oraz utraty wartości nieruchomości powstałej w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, aktualizacji opłat za trwały zarząd.
  3. Wykazują się należytym wykonaniem operatów szacunkowych (wycen nieruchomości) dla organów administracji publicznej, sądów lub jednostek realizujących inwestycje celu publicznego, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w ilości co najmniej 30 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych.
 
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wpisanie na Listę biegłych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do  Zasad;
  2. ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomości oraz  wpisanie do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;
  3. pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, sądów lub jednostek realizujących inwestycje celu publicznego, należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę, co najmniej 30 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych.
  4. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej;
  5. pisemne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Zasad o akceptacji zasad udzielania zleceń, odbioru operatów szacunkowych oraz cennika Starostwa Powiatowego w Przeworsku ustalającego wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego. 
 
 
Wnioski o wpis na listę wraz z dokumentami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk w dni robocze w godz. 7.30 -15.30 lub przesłać drogą pocztową listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Lista rzeczoznawców majątkowych”.
Podstawą  ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest cennik Starostwa Powiatowego w Przeworsku ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Wykonanie operatów szacunkowych powierzane będzie sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Organu, na podstawie postanowienia, wydanego w trybie art. 84 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.poz.256) o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego w postępowaniu administracyjnym, w którym będzie określony przedmiot wyceny oraz termin wykonania operatu szacunkowego.   
 
Zasady powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych, cennik, oświadczenie oraz wniosek o wpis na listę stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia. Szczegółowe informacje są zawarte w Zarządzeniu Starosty Przeworskiego nr 16/2021 r. z dnia 17 marca 2021 r.www.bip.powiat.przeworsk.pl  . W przypadku wątpliwości i pytań, proszę o kontakt pod numerem telefonu 16 648 70 09 w. 107.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Cennik Plik doc 40.50 KB
OŚWIADCZENIE Plik doc 25.50 KB
Wniosek Plik doc 34.00 KB
Zaproszenie rzeczoznawców majątkowych Plik pdf 1,001.31 KB
Zaproszenie Plik doc 46.00 KB
Zarządzenie Starosty Plik doc 28.00 KB
Zasady Plik doc 72.00 KB
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2021-03-31
Publikujący Marek Nowak 2021-03-31 15:20
Modyfikacja Marek Nowak 2021-03-31 15:22
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 07 maja 2021r. 18:20:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.