XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 897, 839/1 położone w m. Sieniawa o nieuregulowanym stanie prawnym

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 897, 839/1 położone w m. Sieniawa o nieuregulowanym stanie prawnym, celem budowy sieci gazowej średniego ciśnienia służącej do zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w msc. Sieniawa w ulicach Polna, Kopernika, Jagiellońska, Pogodna, Słoneczna, Piłsudskiego, Wesoła, Plac Wolności" na działkach nr 897, 839/1 położonych w m. Sieniawa.
Postępowanie w przedmiocie sprawy zostaje wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z dnia 06.10.2021 r., reprezentowanej przez Pana Łukasza Kłak działającego jako pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa nr PSG-W600/P-3/188/2020 z dnia 10.06.2020 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłMarek Markiewicz - Geodeta Powiatowy2022-01-04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-10 00:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-10 09:15