XML

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu współpracy powiatu przeworskiego z organizacjami pozarzą

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2013-11-05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-11-05 09:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-11-05 09:10